söndag 10 september 2017

EBU-studie påstår DAB är mest kostnadseffektivt för radio

En granskning visar dock att EBU undviker avgörande frågeställningar
EBU har gjort en undersökning EBU Tech Review 2017 Cost-benefit analysis of FM, DAB, DAB+ and Broadband, som vill visa på att DAB är betydligt mer kostnadseffektivt för radiodistribution än såväl FM som mobilt bredband. En närmare granskning av Digital Radio FM Insider visar dock att studien utelämnat viktiga aspekter. Det handlar bl.a. lyssnares kostnader för att byta mottagare, mervärdet för lyssnare att på Internet få ett betydligt större utbud och bättre ljudkvalitet än DAB, vilken roll fast bredband och Wifi har för mottagningen av radio i smartphones liksom den totala avsaknaden av DAB i smartphones som nu blir en global plattform för radio. 

Läs mer här om EBU-studien och granskningen av denna.