fredag 22 september 2017

DAB-visionen att använda FM-bandet till annat släcks

Inget land vill diskutera med Norge om alternativ användning av FM
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fått kalla handen när man försöker

diskutera alternativ användning av FM-bandet med sina kollegor i andra länder. På konferensen Frekvensforum i Oslo 20 september diskuterades bl.a. 5G men också vad man ska använda FM-bandet till om Norge helt går över till DAB 2022. Här gavs ett besked som nu släcker hoppet om att bandet ska nyttjas för andra samhällsnyttiga eller kommersiella ändamål.

Användningen av hela FM-bandet (87,5-108 MHz) är reserverat för rundradio genom internationella avtal. Eftersom de allra flesta länder som har anslutit sig till dessa avtal inte planerar att stänga av FM inom en snar framtid, kommer dessa frekvenser fortfarande att bindas internationellt under många år framöver.

När de nationella kanalerna stänger av sina FM-sändare 2017 kommer det att finnas många tillgängliga frekvensresurser på FM-bandet i Norge. Lokal radio som har tillstånd att sända på FM fram till 2022 har uttryckt sin önskan om att använda tillgängliga frekvenser, bland annat för att förbättra täckningen i sitt eget geografiska område.

FM kanske inte är framtiden kan många säga, även om lokalradio fortsätter med FM åtminstone till 2021. Men det är ingen tvekan om att Norge är ensam om att genomföra en  FM-släckning. Det finns inget internationellt intresse att se på alternativ användning av detta band, sade John-Eivind Velure, avdelningschef på Nkom. Det här är saker vi har diskuterat och diskuterat med andra medlemsländer i internationella forum, men ingen är intresserad av att påbörja något arbete för att harmonisera detta för andra användningar från och med nu,  Han menade också att som det nu är kan lokalradion inte räkna med att kunna använda frekvenser som inte används. Det finns tydliga riktlinjer från Stortinget. 

Läs mer på lokalradio.no

Att stänga FM-bandet helt är viktigt för DAB-intressena eftersom man då skulle säkra en framgång för DAB-systemet. I Norge har försökte man också få till ett sådant politiskt beslut som innebar att FM-bandet stängdes samtidigt för såväl nationell som lokal radio. Eftersom motståndet var starkt från lokalradio har dock den frågan lagts åt sidan tills vidare. Något politiskt beslut om vad som händer med FM-bandet och lokalradion från 2022 finns ännu inte.

Att hitta en alternativ användning av FM-bandet är en helt norsk idé som presenterades i regeringens DAB-proposition. Kulturdepartementet har varit mycket osäkert om framtiden när man mer eller mindre spånar om vad man ska göra med ett eventuellt vakant frekvensband (87.5-108 MHz).  På lengre sikt, dersom FM-bandet blir fri- gjort i mange andre land, vil produsentar få sterkare incentiv til å utvikle tenester og utstyr til bruk i dette bandet. Dette vil igjen kunne stimulere til innovasjon i tenestetilbodet på FM-bandet og auke etterspurnaden etter desse frekvensane.  (Stortingsmelding nr 8 2011).

Slutsatsen är att FM-bandet gör fortsatt optimal samhällsnytta enbart som idag för för lokal och regional marksänd radio. I flera decennier framöver. Det kommer att bli mycket svårt för norska politiker att kunna motivera ett förbud mot fortsatt användning av FM-bandet för norsk lokalradio från 2022.  Man kan dock räkna med stora påtryckningar från intressen bakom de nationella DAB-näten (främst de två mediekoncernerna Bauer och MTG, förutom NRK).  Ett rejält årligt statsstöd kommer att krävas för lokalt förankrad lokalradio skall kunna sända på DAB.

Läs även
Norges unika FM-stängning imponerar inte utomlands
FM-radion fortsätter i Norge efter 2022
Nya tillstånd för kommersiell FM-radio utlysta i Sverige
386 nya sändningstillstånd för FM-radio i Danmark