torsdag 28 september 2017

Fortsatt DAB-uppskov för reklamradion

Utsikterna för en framtida DAB-etablering i Sverige minskar stadigt.
Myndigheten för press, radio och TV (MPRT) ger nu kommersiella radiobolagen till 1 januari 2019 att komma igång med DAB-sändningarna, som de innehaft tillstånd till i tre år. Reklamradion väntar dock på sina nya tillstånd för FM-radio nästa månad. Liksom i tidigare beslut om uppskov konstaterar myndigheten också att det fortfarande saknas politiska beslut om en eventuell digitalisering. Reklamradion, främst Bauer och MTG, vill bygga ut DAB nationellt bara om Sveriges Radio får ett nationellt DAB-tillstånd, vilket SR saknar idag. Å andra sidan kräver SR extra medel för att kunna sända parallellt i FM och DAB i en övergångsperiod.


MPRT har flera gånger givit reklamradion uppskov med DAB-starten sedan de 21 nationella och fyra lokala och regionala tillstånden gavs 2014. I oktober förra året flyttades starten fram med ett år till 1 oktober 2017. En ny prövning av villkoren görs i september nästa år.


I och med det enhälliga riksdagsbeslutet i februari 2016 hamnade förslaget om att ersätta FM-nätet med DAB+ i praktiken i papperskorgen. Någon beredning om att åter utreda frågan om FM och DAB pågår inte i regeringskansliet. Det saknas idag förutsättningar för att frågan om att stänga FM-nätet ens kommer upp på den politiska dagordningen för tredje försök.


Med tanke på de kommande nya FM-tillstånden för kommersiell radio på FM - såväl nationellt som lokalt/regional - som ska gälla 2019-2026 är det mycket som tyder på att reklamradion inte heller startar DAB 2019 eller senare.  Dessutom har det potentiella lyssnarunderlaget för digitalradio i Sverige istället alltmer etablerats på Internet främst tack vare smartphones och uppkopplade bilar (Connected Cars).

Läs mer i radionytt.se

Läs även
Nya tillstånd för kommersiell FM-radio utlysta i Sverige
Folkupproret mot DAB-radio i Norge sprider sig
Dead And Buried - Riksdagen begravde DAB-radioförslaget