torsdag 29 juni 2017

386 nya sändningstillstånd för FM-radio i Danmark.

Radio Vesterbro
FM blir kvar i ett nytt lokalradiolandskap till minst 2027.
Radio och TV-nämnden har nu tilldelat 368 nya sändningstillstånd på FM-bandet för kommersiell respektive icke-kommersiell lokalradio (närradio).  Tillstånden kräver i kraft 1 januari 2018 och gäller t.o.m. 2027.

Det var 41 sökande för kommersiell lokalradio och 223 sändningstillstånd tilldelas 1 juli. 161 sökte icke-kommersiell lokalradiotillstånd och 145 sådana utfärdas i augusti 2017.


Den icke-kommersiella lokalradion har fått nytt regelsystem med krav på bl.a. organisation, hemort, styrelsemedlemmars bosättningsort och lokalt innehåll.

Läs mer om de nya tillstånden för
kommersiell lokalradio
icke-kommersiell lokalradio (närradio)

Läs även
Analogt och digitalt i Danmark: Lokalradio på FM får ytterligare 10 år