lördag 1 juli 2017

FM-bandet förnyas i Sverige. Kommersiell radio får 170 fler frekvenser.

Framgångsrik frekvensplanering inför tillståndsperioden 2018-2026. 
Post- och telestyrelsen (PTS) har presenterat en ny frekvensplan för FM-bandet för kommersiell radio i Sverige. Detta har resulterat i mer frekvensresurser för kommersiell radio och skapar möjligheter för såväl nationella, regionala som lokala sändningsområden. Nuvarande sändningstillstånden för kommersiell radio på FM slutar att gälla 31 juli 2018 och nya åttaåriga tillstånd utlyses. Inför detta har PTS haft i uppdrag från regeringen att ta fram en ny frekvensplan för analog kommersiell radio som nu kommer att omfatta 380 frekvenser på FM-bandet vid sidan av Sveriges Radio och närradion.


Frekvensplanen ska enligt uppdraget främja konkurrens och mångfald på hela radioområdet och ge förutsättningar för en livskraftig kommersiell radio samt möjliggöra sändningsområden med så stor täckning som möjligt. Den frekvensplan som PTS redovisar i dag möjliggör tre nationella sändningsområden med en befolkningstäckning på ca 81-83% vardera samt även regionala och lokala sändningsområden. De regionala sändningsområden motsvarar ungefär SR:s P4-områden eller län.

För att uppnå den målsättningen har PTS baserat den nya frekvensplanen på de drygt 380 befintliga frekvensresurser som redan är koordinerade med grannländerna. För ca 180 av dessa har PTS förbättrat sändningsmöjligheterna genom att till exempel höja uteffekten eller minska reduktioner i antenndiagram. Utöver detta har PTS även tagit fram cirka 170 helt nya frekvensresurser spridda över landet, antingen genom användning av befintliga mastplatser eller från helt nya geografiska platser.

Dessa helt nya frekvensresurser möjliggör bland annat täckning från minst tre kommersiella aktörer för ca 60 orter som för närvarande antingen helt saknar täckning för kommersiell radio eller som täcks av färre än tre kommersiella aktörers nät.

Arbetet med uppdraget har innefattat såväl justeringar av frekvensresurser som i dag används för analog kommersiell radio, men också att finna nya användbara frekvensresurser. Sammantaget gör frekvensplanen det möjligt för de kommersiella aktörerna att sända betydligt mera radio, både i form av fler programformat till en större andel av befolkningen och över större geografiska områden än vad som är möjligt idag.

Det kommer således att utdelas tre nationella tillstånd för kommersiell radio på FM-bandet. Därmed kan en ny aktör sannolikt bli aktuell vid sidan av de två nuvarande Bauer och MTG.  Dessutom kommer 35 regionala och lokala tillstånd att utdelas. Det blir dock i mycket begränsad omfattning i Skåne eftersom närheten till Danmark gör frekvensutrymmet begränsat. I Stockholm kommer inga fler tillstånd än de nuvarande tio (tre nationella och sju lokala) att utdelas.

Sveriges Radios uppdrag påverkas inte av den nya frekvensplanen, liksom att förutsättningar finns kvar för att bedriva närradio i samma utsträckning som i dag. Detta, tillsammans med koordineringssituationen gentemot grannländerna, har varit begränsande faktorer i arbetet med den nya frekvensplanen. Trots detta kan frekvensplaneringen betecknas som framgångsrikt.

Något intresse för DAB-radio noteras inte längre i Sverige. Sedan tidigare har kommersiell radio tilldelats 21 nationella respektive fyra lokala/regionala tillstånd för digital radio (DAB+) för perioden 2014-2022. Dessa sändningar har dock ännu inte startat, men tillstånden måste tas i bruk senast 1 oktober 2017.

Ladda ner rapporten från PTS
Frekvensplanering för analog kommersiell radio - Slutredovisning av regeringsuppdrag
Läs mer i Radionytt


Läs även
386 nya sändningstillstånd för FM-radio i Danmark