lördag 13 maj 2017

Public service i Östeuropa blir alltmer åter statligt

Bosniens public servicebolag hotas av ekonomisk kollaps
Under ett par år har en tydlig tendens visat sig i Östeuropa. Politikerna stiftar lagar och ändrar finansiering som innebär att public servicebolagen mister sitt oberoende och åter blir de statliga radio-tv-bolag de en gång var innan muren föll. Detta sker nu främst i Polen, Ungern, Kroatien, Rumänien och Bosnien. Situationen är särskilt akut i Bosnien & Hercegovina. 24 ledamöter i Europaparlamentet uppmanar myndigheterna där  att återigen att vidta snabba åtgärder för att rädda publicservicebolaget BHRT från stängning inom kort.

BHRT: s ekonomiska situation hade försämrats under flera år p.g.a. otillräcklig finansieringsnivå som orsakades av “the progressive erosion of the licence fee, a weak collection system and substantial payment arrears from regional partner broadcasters Radio-televizije Federacije BiH and Radio-televizije Republike Srpske. Detta enligt tidigare uttalanden från EBU, som anslutit sig till European Federation of Journalists och Internationella journalistförbundets uttalanden.

Den tidigare modellen med licensavgiften via telefonräkningar löpte ut för nästan ett år sedan och f.n. fortsätter de två telekomföretagen detta frivilligt. Bolaget har nu ca 20 miljoner euro i skulder.
 
Nu har europolitikerna uttryckt allvarlig oro för att bolaget  kommer att kollapsa om inte parlamentet fattar ett adekvat finansieringsbeslut senast i slutet av juni. ”En kollaps för ett public servicebolag är oacceptabelt för ett land som är medlem av Europarådet och nu öppnar förhandlingar om medlemskap i Europeiska unionen. Bosnien & Hercegovina skulle bli det enda europeiska landet utan ett public servicebolag vilket strider mot de europeisk standard och värderingar, skriver man. Man uppmanar de bosniska myndigheterna att säkra BHRT: s oberoende, liksom dess finansiella hållbarhet. 

Europarådet varnar för utvecklingen

Public service i Europa är hotad, menar rådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Nils Muižnieks. I anslutning till World Press Freedom Day pekade han på problemet med "regeringsansträngningar att påverka oberoende och pluralism i public serviceradio-tv". Han menar att  ”länder som har populära, välfinansierade public servicebolag har mindre högerextremism och korruption och har mer pressfrihet."


Kommissionären, som är en lettisk-amerikansk människorättsaktivist och statsvetare pekade på en framväxande trend för hot mot oberoendet för publicserviceföretag eller deras reglerande myndigheter. Han citerade han förra årets reform av public servicemedia i Polen som ställer public servicebolaget under regeringens direkta kontroll och begränsar den befintliga mediemyndighetens  konstitutionella ställning. Reformen hade "negativa effekter på mediernas frihet, särskilt för journalister". 
 

Muižnieks pekade också på regeringens ansträngningar i Kroatien att påverka oberoende och pluralism för public service-sändningar;Rumäniens lag i oktober 2016 som eliminerade tv- och radiolicensavgiften, som var den främsta källan till finansiering för public service. Och Greklands beslut i juni 2013 att stänga av den offentliga sändaren ERT (den återupptogs 2015), som blev ett (tillfälligt) stort slag mot mediepluralism i landet.

Läs mer
Financial collapse of Bosnian public broadcaster imminent, MEPs warn