tisdag 9 maj 2017

Dansk kulturminister tänker sig Netflix som public serviceplattform

foto: Altinget
Här når man de unga, men DR avvisar tanken.
Kulturminister Mette Bock (LA) är öppen för att släppa fram streamingtjänster som Netflix med statsunderstödd medieinnehåll i sitt utbud. For mig er det ligegyldigt, om afsenderen hedder det ene eller det andet. Jeg er ikke optaget af, hvilken platform eller kanal, det drejer sig om. Jeg er mere optaget af indholdet, og af at alle generationer er sikret adgang til det, säger Mette Bock till nyhetssajten Altinget. Under rubriken ”Antennerna ute" kommer ministern att nästa månad resa runt i landet för att lära sig om människors mediekonsumtion. Detta för att få en bättre bakgrund inför de politiska förhandlingarna om ett nytt mediaavtal 2019. Ett förslag kommer vara klart i början av nästa år.

Medborgarna bryr sig inte om programmen kommer från privata eller offentliga aktörer, eller om det kommer från Danmark eller utomlandet. De bryr sig om innehållet, och vi bör göra detsamma menar Bock. Vi kan producera hur mycket underbart dansk kvalitetsinnehåll vi vill, men om vi inte kan får unga människor att ta til sig detta så kommer vi ingenstans, sade ministern. Särskilt åldersgruppen 15-39 år, anknyter dåligt till public service. Den senaste undersökningen från DR Media Research visar att Netflix och YouTube är de två viktigaste "kanaler" i Danmark när det gäller tid som denna åldersgrupp ägnar sig åt.

Vi är under enorm press från internationella aktörer, och konkurrensen kommer inte att minska under de kommande åren. Medborgarna gå sin egen väg, oavsett ramverk vi sätter som politike, förklarar Mette Bock, men betonar att det är i första hand ett redaktionellt utmaning. Vi tillhandahåller danskt public serviceinnehåll, men vi kan inte tvinga folk att titta på det. Hon påpekar att man bör skärpa public serviceförpliktelserna så att medierna når konsumenterna där de är. Det borde vara en självklar utgångspunkt i den kommande medieavtal, säger hon.

Mediedebatten hittills varit alltför inriktad på plattformar och diskussioner om huruvida man är för eller emot DR. Hon kräver att man tänker i andra banor. Jag tycker att det är en myt att bara statligt ägda eller statligt finansierade medier som kan leverera public service. Vi måste tänka på ett annat vis. 

Tanken väcker inte direkt entusiasm från DR: s generaldirektör Maria Rørbye Rönn. Hon kan inte föreställa sig att Netflix eller andra kommersiella streamingtjänster skulle kunna leverera den typ av program som brukar kallas public service.

När jag tittar på erbjudandet som DR idag för unga, och liknande Netflix har, då finns det en enorm skillnad. Jag ser inga kommersiella streamingtjänster som arbetar med nyheter eller nuvarande agendor eller arbetar för att sätta den nuvarande samhällsdebatten i ett sammanhang. DR program bygger på en dansk verklighet - det är en stor skillnad, men den danska medier - inklusive DR - kan och måste bli bättre på att nå ungdomar i framtiden och det vi gör är att vara närvarande där unga människor finns, säger Rørbye Ronn till Berlingske.

Mette Bock har innan hon blev politiker för Liberal Alliance bl.a. varit programdirektör på DR.