onsdag 6 januari 2016

Nya radiofrekvenser för svensk reklamradio dröjer

Inga nya FM-frekvenser fram till 2018. Konsumentbehovet undersöks inför nästa tillståndsperiod.
Post- och telestyrelsen (PTS) avslutar arbetet med att hitta nya FM-frekvenser för de kommersiella radiobolagen (läs: MTG och Bauer). Det gör att reklamradion kan få vänta ytterligare två och ett halvt år på att få tillgång till ev. nya sändningsmöjligheter. Men först ska bl.a. konsumentbehovet undersökas.

I september 2014 fick PTS i uppdrag av Myndigheten för radio och TV (MRTV) att ta fram nya frekvenser för reklamradion. I en rapport föreslogs 68 nya FM-frekvenser som skulle kunna ge 17 nya tillstånd i redan existerande tillståndsområden för kommersiell radio. I november 2014 kom ett kompletterande förslag från SBS Radio (nuvarande Bauer Media) med förslag på ytterligare 43 frekvenser i nio tillståndsområden.

PTS väljernu dock att avsluta arbetet utan att redovisa något resultat. PTS pekar på underlagets bristande kvalitet och till att radiolandskapet har förändrats genom det ovanligt höga antalet nya och förändrade sändare vilket gör att frekvensförslagen är inaktuella. PTS konstaterar att de nuvarande tillstånden för reklamradio går ut sista juli 2018 och att det därför inte går att motivera en investering i planering, utlysning och tilldelning av nya tillstånd. 

PTS och MRTV inleder under våren förberedelserna inför den nya tillståndsperioden. Som en del av detta kommer man att undersöka om det finns ett konsumentbehov för att genomföra större förändringar av sändningsområden och/eller planeringsparametrar. Här kommer sannolikt den ökande radiolyssningen via Internet utgöra en avgörande faktor.


Läs även