tisdag 19 januari 2016

Internet ger Sveriges Radio allt större publik

25-30% av public servicelyssningen nu webbbaserad digitalradio
Publiken lägger alltmer tid på att lyssna på Sveriges Radio på Internet via sverigesradio.se och SR Play. Totalt 2,7 m timmar/vecka 2015: en årsökning med 18 %. Siffran 25-30% speglar det faktum att ca 2 miljoner personer/vecka på något sätt lyssnar på SR digitalt medan  6,5-7miljoner som lyssnar via FM. Det är dock delvis samma personer. Man drar ner lyssningstiden i FM, men ökar den digitalt. 
Uppskattningsvis en halv miljon lyssnar enbart på Internet. Under 2015 ökade den digitala lyssningen på SR:s egna digitala plattformar med nära 30% och på externa poddplattformar med över 50%.

Vårt starka fokus på lyssning ger tydlig effekt, konstaterar Martin Jönsson, digital direktör SR på bloggen Medieormen.

Det är tydligt formulerat i senaste propositionen att public service-bolagens uppdrag är teknikneutralt. Bolagen ska göra innehållet tillgängligt på de plattformar publiken använder. Det som ska styra är publikens efterfrågan, tillgång till och användning av olika distributionsformer. I propositionen konstateras det också att det är en ”självklarhet” att bolagen finns på plattformar som exempelvis Spotify och Youtube, för att kunna nå publiken där den är, skriver Martin Jönsson bland annat.

SR har de senaste åren haft en tydlig strategi på det här området: det handlar om lyssning. Målet för SR:s digitala verksamhet, både på egna plattformar och i sociala medier, är att öka det digitala (och i synnerhet det mobila) lyssnandet. SR har byggt en strategi som vilar på tre ben: marksänd radio, digitala plattformar och sociala medier/externa plattformar. Men slutmålet är oavsett vilket ben det handlar om att publiken ska lyssna mer.

SR  har arbetat för att göra det lättare att nå sitt material från alla de plattformar där publiken befinner sig, i linje med uppdraget. Den inbäddningsbara spelaren har förbättrats så att alla, såväl medieföretag som andra, kan bädda in allt SR:s innehåll på sina egna sidor: även direktsända kanaler och extrasändningar

För helåret 2015 gäller att all typ av lyssning på digitala plattformar, både SR:s egna och andra, stadigt ökar. Bl.a. ökade den digitala direktlyssningen, på sverigesradio.se och Sveriges Radio Play, med 17 %, räknat i antal starter. Som mest hade SR 1,6 miljoner personer som lyssnade direkt via mobila plattformar eller dator under en vecka, vilket är högst någonsin. Poddlyssningen, dvs lyssning på program och poddspecialer i efterhand, ökade med 36 % på sverigesradio.se/Sveriges Radio Play och är i dag den största lyssningsformen, räknat i antalet starter.

Att fokusera på lyssning är självklart, för oss som radioföretag. Och att arbeta aktivt med utveckling, delning, och tillgänglighet på digitala och sociala plattformar är sättet för oss att säkerställa att vi lyckas nå fram till publiken även i en medievärld med helt nya vanor och konsumtionsmönster, skriver Jönsson. 

Utvecklingen de senaste åren säger oss att det fungerar. Lyssningen digitalt har mer än fördubblats sedan 2013. Och 2016 har, så här långt, faktiskt börjat ännu bättre än 2015. Hittills har den totala digitala lyssningen ökat med över 35 %, jämfört med motsvarande veckor förra året. Vi är på god väg mot en stark digital daglig lyssningsvana, som komplement till det traditionella FM-lyssnandet. Som ju fortfarande står väldigt stabilt.

Det går alltså att öka radiolyssnandet även i dagens hårda konkurrenssituation om publikens tid. Men det kräver ett tydligt fokus på alla våra tre ben, avslutar Martin Jönsson.


SR:s kanaler fortsätter dominera all radiolyssning (FM + webb) i Sverige med en veckolyssning i slutet av 2015 på 60 % . Enbart P4 har 40 % veckolyssning. 

Läs hela artikeln