torsdag 14 januari 2016

Bangladesh väljer annat digitalradiosystem än grannen

De två första HD Radio stationerna i Sydasien inom kort i etern
Två digitala mellanvågssändare kommer att  börja sända i huvudstaden Dhaka och dess omgivningar inom kort. Sändarna Flexiva 10kW har levererats av amerikanska GatesAir till den statliga radio- och tv-bolaget Betar. Detta innebär att Bangladesh avviker från sin stora granne Indien som valt att satsa på DRM30/DRM+ för marksänd digitalradio.