onsdag 6 januari 2016

Radiomyndigheter i Sverige och Danmark byter namn - igen

Allt fler mediefrågor koncentreras till allt färre myndigheter
Myndigheten för radio- och tv heter nu Myndigheten för press, radio, och tv (MRTV) sedan Presstödsnämnden upphört och dess uppgifter tagits över av myndigheten.Tidigare hette myndigheten Radio- och tv-verket med rötter i Kabelnämnden, Närradionämnden och Granskningsnämnden.

I Danmark byter Kulturstyrelsen namn till Slots- og Kulturstyrelsen efter sammanslagning med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Den nya myndigheten ansvarar för de kultur- och mediefrågor som i Sverige fördelas på myndigheterna; MRTV och Kulturrådet, samt Statens fastighetsverk.