lördag 23 januari 2016

Gatekeepermodell för DAB-reklamradio i Danmark

Får svenska staten monopol på distributionen av dansk reklamradio?
Mediepolitikerna har nu kommit överens om en gatekeeper-modell i syfte att ge utveckling på radiomarknaden och fler kanaler. Gatekeepern får tillgång till alla sändningsmöjligheter för reklamradio på DAB-näten och ska sedan med utgångspunkt från villkor i sändningstillståndet bestämma vilka radiostationer som ska sända och även kunna avgöra ersättningsnivån för distributionen. 

Modellen liknar de som redan används i Norge och Storbritannien liksom det svenska systemet för marksänd tv i Sverige med Teracom/Boxer.

Jeg synes ikke, at DR’s kanaler skal være så dominerende på det danske radiomarked, som de er i dag. Det er sundt med alternativer, og derfor er det vigtigt, at vi nu får skabt flere muligheder for kommerciel radio, säger kulturminister Bertel Haarder. Redan idag har svenska och statligt ägda Teracom en stark ställning i Danmark där man driver nät för marksänd radio och tv.  I kampen om ett i praktiken distributionsmonopol kan Teracom dock utmanas av en annan statligt kontrollerad aktör norska Norkring som förutom i Norge är aktiv i Belgien.


Det kan bli dyrare att driva kommersiell radio när politikerna nu lägger sändningstillstånden i händerna på en gatekeeper, menar intresseorganisationen Danske Medier.

Med tanke på den osäkra framtiden för dansk DAB-radio i och med att FM-radion under lång tid framöver blir kvar är å andra sidan de affärsmässiga utsikterna för en gatekeeper riskabla.  FM-radio och on-linelyssning dominerar och DAB-radio har ca 15 % av veckolyssningen i Danmark.