måndag 8 juni 2020

Smartphone nu den största medieplattformen i Sverige.

Största andelen av befolkningens medieanvändning har ljudmedier.
Att nu så gott som alla har en smartphone som kan användas för såväl tablålagd som strömmande radio och  tv framstår tydligt i Nordicoms Mediebarometern 2019.

Rapporten visar att befolkningen är välutrustad med avseende på till­gång till medieteknologi under 2019. Under året hade 94% tillgång till en smartphone, 92% till en tv-­apparat och 86% till en bärbar dator. Mediaspelare, som till exempel Apple tv låg på 55 procent. Innehavet av radioapparater fortsätter sjunka och nu nere i 65%. Trots detta svarar ljudmedier för den största andelen av den totala medieanvändningen.


En vanlig dag 2019 ägnade befolkningen 9 till 79 år drygt sex timmar, eller mer exakt 367 minuter, åt att ta del av medier.  Ljudmedier  svarade för 37% av den totala medieanvändningen och rörlig bild för 31%. Textmedier och so­ciala nätverkstjänster svarade för 17 respektive 14 procent av den totala användningstiden för medier under 2019. 

Under en vanlig dag 2019 lyssnade närmare tre fjärdedelar – 73 procent – av den svenska befolkningen mellan 9 och 79 år på radio i någon form. Sett till befolkningen som helhet dominerade fortfarande de traditionella formerna för radiolyssnande.
För den allra största andelen – 50 procent – stod bilra­dion, medan 35 procent lyssnade på radio i traditionell radioapparat (FM). Drygt hälften så många – 19% – lyssnade en vanlig dag på podcast eller radio i efterhand, medan 16% lyssnade på direktsänd radio över internet (webbradio). Något lyssnade på DAB-radio i Sverige har inte redovisats.


Lyssnandet på podcast präglades av stora åldersskillnader. Högst var räckvidden i åldrarna 15-44 år. Lägst var den för 65-79 år. När det gäller lyssnandet på webbradio var det istället gruppen 45-64 år som stod för det mest utbredda lyssnandet. I den gruppen var det också högst andel som lyssnade på bilradio. 

När det gäller räckvidden för enskilda radiokanaler hade Sveriges Radio en dominerande position under 2019. Under en vanlig dag lyssnade närmare hälfen – 46 procent – av befolkningen i åldern 9-79 år på någon av SR:s fyra huvudkanaler via antingen traditionell radio eller webben. Populärast var P4 och P1 med en daglig räckvidd på 27 respektive 20 procent. För P3 och P2 var andelarna 11 respektive 4 procent. 

32% lyssnade på någon privat reklamradiokanal under 2019. 7% lyssnade på närradio och 2% på någon utländsk radiokanal. 

En vanlig dag 2019 tittade i genomsnitt 90% av befolkningen mellan 9 och 79 år på rörlig bild i någon form. 81% tittade på tv. Det inklu­derar tablålagd tv och strömmad tv, eller video­-on­-demand. Med en daglig räckvidd på 58 procent var det fortfarande traditionell tablå-­tv som nådde störst andel av befolkningen. Räckvidden för strömmad tv var 47%. Något färre – 41 % – tittade på Youtube en vanlig dag och 20% tittade på annat rörligt innehåll på nätet. Endast 2 procent av befolk­ningen såg på dvd eller blu­ray. 

Med en daglig räckvidd i befolkningen 9-79 år med 40 procent var SVT1 landets mest populära tv-­kanal under 2019. Nästan lika stor räckvidd – 37% – hade dock TV4. Tredjeplatsen intogs av TV2 med 24 procent och fjärdeplatsen av Kanal 5 med 12%. Ingen annan kanal nådde under 2019 en räckvidd över 10%. Public service­bolaget SVTs totalt fem tv­-kanaler hade under 2019 en samlad räckvidd i befolk­ningen på 44%. 


Läs även