tisdag 16 juni 2020

I Finland gäller nyheter på nätet mer än i traditionella medier

88 procent av finländarna följer nyheterna via nätet. 
Traditionella medier ger vika för nätet. Finländarna väljer hellre att följa nyheterna via nätet än via traditionella medier, Förra året var fortfarande tv-nyheterna finländarnas föredragna nyhetskälla, men nu har de fått ge vika för nyhetstidningarnas egna webbplatser och applikationer. Detta framkommer i den färska rapporten Digital News Report 2020 från Reuters Institute vid Oxford universitet. 

68 procent av finländarna föredrar att använda nyhetsmediernas egna webbplatser och applikationer för att få läsa sina nyheter. Hela 88 procent uppger att de följer nyheterna via nätet.

Finländarnas användning av sociala medier för att ta till sig nyheter har ökat i jämförelse med fjolåret. 43 procent av finländarna säger att de använder sociala medier som nyhetskälla varje vecka.

Sociala medier är egentligen inte nyhetsmedier, men även för dem är nyheter viktiga. Aktuella nyheter kommenteras och artiklar delas både av nyhetshusen och av användarna på sociala medier, säger Esa Reunanen, forskare vid Tammerfors universitet. Facebook, Youtube och Whatsapp är de mest populära kanalerna för att få nyheter via sociala medier. I det stora hela är finländarna intresserade av nyhetstexter. 89 procent berättar att de följer nyheterna minst en gång per dag.

Likt tidigare år framkommer det i rapporten att Finland är det land bland de undersökta där medborgarna litar allra mest på medierna. Två av tre finländare litar på de nyheter de följer (Hufvudstadsbladet)