söndag 1 december 2019

Med 5G blir smartphones den digitala plattformen för radio och tv

Världen står inför systemskifte, men hänger politikerna med?
Redan idag konsumeras en stor del av världens radio- och tv-utbud via mobilt 3/4G och fast bredband. I Sverige uppskattas redan mellan en tredjedel och hälften av allt utbud på SVT och SR komma denna väg. Endast 17% av hushållen ser tv via marksänd television (DVB-T). 5G ses som det definitiva genombrottet samtidigt som antalet smartphones i världen närmar sig 3 miljarder. Enligt Ericsson Mobility Report 2019 förväntas det globala antalet 5G-abonnemang nå 2,6 miljarder inom de kommande sex åren.

Genomsnittlig månatlig datatrafik per smartphone beräknas öka från nuvarande 7,2 GB till 24 GB i slutet av 2025, delvis drivet av nytt konsumentbeteende, till exempel streaming av virtuell verklighet (VR). Med 7,2 GB per månad kan man strömma 21 minuters HD-video (1280 x 720) dagligen, medan 24 GB tillåter strömning av 30 minuter HD-video med ytterligare sex minuter VR varje dag. 5G kommer att täcka upp till 65 procent av den globala befolkningen i slutet av 2025 och hantera 45 procent av den globala mobila datatrafiken enligt Ericsson.

5G ger enormt stor kapacitet för såväl strömmande som broadcast radio och tv. För radio innebär det nästan obegränsad kapacitet eftersom en radiokanal tar endast 40-45 gånger mindre utrymme än en HD TV-kanal som SVT eller Netflix. Detta ger möjlighet till en ljudkvalitet som inte kan uppnås med DAB.

2019 är året då ledande leverantörer av kommunikationstjänster i Asien, Australien, Europa, Mellanöstern och Nordamerika har aktiverat sina 5G-nät. Sydkorea har redan sett ett stort 5G-upptag sedan lanseringen i april 2019. Mer än tre miljoner abonnemang registrerades kollektivt av landets tjänsteleverantörer i slutet av september 2019. Kinas lansering av 5G i slutet av oktober har också lett till en uppdatering av de uppskattade 5G-abonnemangen för slutet av 2019, från 10 miljoner till 13 miljoner.

Runt om i världen pågår också försök med radio och tv med 5G Broadcast på 700 MHz-bandet som marksänd tv nu lämnar plats för mobilt bredband. Sådana prov utförs eller har utförs i Skottland och Bayern samt bl.a. i Italien, Frankrike, Finland, Kina, Brasilien och USA.  Nu har även Österrike inlett en provverksamhet i Wien med distribution av public service radio och tv (Läs mer i notis nedan).

Läs