måndag 29 juni 2020

DAB-satsning knäcker kommersiell radio

Utan statsstöd hotar Bauer Media att nu lämna Norge
Bauer Media, som äger bland annat Radio Norge, Vinyl och Radio1, fick inte stöd i regeringens koronakrispaket. Nu hotar de att dra sig helt ut från Norge.  Jag blev chockad på fredagen när myndigheterna presenterade krispaketet efter corona och såg att de har lagt ut en regel som utesluter oss från att få stöd. Det är väldigt allvarligt för oss, säger Jim Receveur, VD till Medier24.  
- I detta sammanhang saknas det i denna diskussion en närmare analys av orsakerna bakom Bauers förluster. Vad innebar satsningen på DAB? Är kulturdepartementet försatt i en utpressningssituation?

Systemet för statligt kontantstöd krävde att företagen inte hade gått negativt under 2019 - och Bauer var således inte kvalificerad för det. På grund av den ekonomiska situationen är de inte heller berättigade till statsgarantier och låneprogram. Liggande förslag till mediastödsprogram stöder inte heller Bauer Media, eftersom företaget tidigare beslutat om kostnadsbesparingar på 30 miljoner norska kronor, vilket kommer att få effekt i år.

Om inte stödförslaget ändras, måste jag rekommendera styrelsen att stänga verksamheten i Norge menar Receveur som styr bolaget från Köpenhamn.

Under de senaste tre åren har Bauer Media tappat mer än 80 miljoner NOK i förluster under de senaste tre åren.

Det var våren 2015 som företaget  tog över radioverksamheten från SBS Discorvery. Receveur, som styr från Köpenhamn, tog ansvaret för den norska verksamheten efter Lasse Kokvik som slutade förra våren. 
- Vi har levererat vad vi hoppades kunna uppnå. Vi ökade rörelseresultatet med 1 miljon NOK, vi sänkte kostnaderna med 12 miljoner NOK. Försäljningen går upp och ner hela tiden, det är på kostnadssidan vi måste arbeta, säger Receveur.- Det har varit tre tuffa år

Men även om kostnadssidan minskas med 12 miljoner norska kronor, hjälper det inte så mycket när intäkterna minskar motsvarande. Intäkterna minskade med drygt sju procent och slutade på 154 miljoner norska året innan. Arbetet med kostnadsbesparingar fortsätter därmed 2020.

Totalt kan en företag få maximalt 15 miljoner NOK i stöd från regeringen, och Receveur uppskattar att Bauer Media borde få cirka 8 miljoner NOK.

Bauer Media. (i miljoner NOK).
Omsättning      2019  154,8 . 2020  166,0
Rörelseresultat 2019  -27,2 . 2020   -28,8

Bauer Media är en mediekoncern som ägs av Yvonne Bauer i Hamburg. Bauer har åtta DAB-kanaler i Norge, med Radio Norge som huvudkanal. Företaget är verksamt i 13 länder världen över och äger bl.a. över 100 radio- och tv-stationer främst i Storbritannien, men också i Danmark, Finland och Sverige. I alla länder man har radioverksamhet sänder man på FM - utom i Norge.

Bauers vd var tidigare skeptisk till DAB som framtidens teknik

Redan 2015 skrev Jim Receveur då VD på Bauers föregångare i Danmark SBS Discovery under radiobranschens skrivelse till Folketinget att man som radiostationer och rättighetsorganisationer för musik var mycket skeptiska till att DAB kommer att vara den digitala plattformen för framtidens radiodistribution. 

Vi är rädda för att DAB kan hamna, som Kulturministeriets snabbtåg, en teknik som ingen tror på, men som har kostat så många miljoner att bygga att ingen vågar fatta det politiska beslutet att stoppa och ändra strategi. Därför tror vi att det finns ett behov att stoppa, ställa nödvändiga frågor och undersöka om DAB verkligen är framtidens digitala plattform.


Man skrev vidare också att DAB/DAB + används endast i begränsad utsträckning i Europa och ger inte tydliga tekniska prestationer för lyssnare. Det finns tydliga bevis för att distributionstekniken förändras från FM och DAB till Internetradio lyssnande på surfplattor, smartphones och datorer. Mot denna bakgrund är det svårt att föreställa sig att de yngre generationerna kommer att investera i klassiska radiomottagare. De ungas radiokonsumtion kommer i hög grad att försenas.

Kommentar
Den världsunika åtgärden att ersätta de nationella FM-näten med DAB+ avsågs ge ett lyft för kommersiell radio, men resultatet blev det motsatta. Redan långt innan koronakrisen gjorde de två kommersiella radiobolagen, tyska Bauer och svenska NENT (P4-gruppen) förluster. Lyssnarskaran ökade inte och många norrmän fortsatte att lyssna på FM-radio - lokalradio och grannlandsradio - liksom på strömningstjänster som Spotify. Idag är framtidsutsikterna för att en radioplattform byggd på DAB-systemet någonsin kan få samma genomslag som för FM och Internet.

Liksom tidigare NENT i sin årsredovisning eller Bauer idag undviker man medge det uppenbara för de flesta; att satsningen på DAB blev ett rejält misslyckande. Istället läggs skulden på coronaviruset och regeringen. Nu vill man att norska skattebetalare räddar bolaget. Man kan lyckas med denna utpressning eftersom vissa delar av kulturdepartementet är sårbara och har varit involverade i DAB-fiaskot hela vägen. Frågan är då också om en jävsituation kan uppstå.

Läs mer:

Läs även