tisdag 16 juni 2020

Finskt lagförslag: Public service ska göra tv och radio i första hand

Förbud mot nyhetstexter utan koppling till programverksamheten 
Yle-lagen som reglerar public servicebolaget Yles verksamhet ska ses över. Nu har Kommunikationsministeriet skickat ut förslaget på remiss. - Under de senaste två decennierna har Yle publicerat nyhetsartiklar och andra artiklar som har blivit en väsentlig del av bolagets utgivning. Privatägda mediebolag har riktat kritik mot skattefinansierade Yle och menat att Yles innehåll i textform är otillbörlig konkurrens. – Vi är mycket nöjda med att kommissionen har agerat i frågan. Yles utgivning på nätet står i strid med villkoren för EU:s regelverk om statstöd, säger Medieförbundets vd Jukka Holmberg.

I framtiden skulle Yle inte få publicera texter som inte har koppling till ett innehåll med ljud eller bild, om det nya lagförslaget blir verklighet. Vissa undantag till regeln ska fortfarande tillåtas. Det gäller bland annat andra språk än finska. Yle ska fortsättningsvis få publicera regionalt textinnehåll på svenska utan koppling till ljud eller bild.

– Vi får se var vi landar, men det är klart att Svenska Yle har utbud i textform som inte regionalt och som inte är kopplat till video eller audio. Sporten med nationell och internationell idrott är det uppenbara exemplet där Yle i framtiden kan tvingas dra ned på bevakningen. Om vi inte har sändningsrättigheter för video och audio kan vi i så fall inte berätta om resultatet i textform heller, säger Marit af Björkesten, direktör för Svenska Yle.
(Hufvudstadsbladet)

Läs även