onsdag 3 juni 2020

Public service och mellanvågen betydelsefull under australiska skogsbränderna

Geografisk räckvidd betydelsefull vid nödläge
Under de katastrofala skogsbränderna i Australien 2019 visade det sig att public servicebolaget ABC:s radio- och tv-sändningar hade stort förtroende hos befolkningen och även medverkade till att rädda liv.  

Mellanvågen (AM) visade sig överlägsen de andra plattformarna för marksänd radio FM och DAB tack vare den överlägsna geografiska räckvidden.  

För marksända radio i Australien används alla tre plattformarna AM, FM och DAB. Det finns inga planer att upphöra med någon av dessa. Dessutom diskuteras möjligheten att återuppta kortvågsändningar för att säkert nå alla delar av landet.

Läs mer 

Läs även