lördag 6 juni 2020

Radio och tv i 5G-revolutionen. Ny teknisk rapport från EBU

5G mobilt bredband och 5G Broadcast bör kombineras
European Broadcasting Union har publicerat en omfattande rapport som betonar att 5G tekniskt kan uppfylla distributionskraven för både public service och kommersiella medieföretag om en kombination av 5G Mobile Broadband och 5G Broadcast används.
Frekvensområdet under 700 MHz där marksänd television idag sänder anses ligga bäst till för 5G Broadcast.

Medieorganisationer har utvecklat sin distribution till att inkludera IP-baserade tjänster med linjärt såväl som icke-linjärt och infångande innehåll. Bärbara och mobila enheter som smartphone och surfplattor spelar en ökande roll för konsumtionen av medieinnehåll och tjänster i hemmet såväl som på resande fot. I denna rapport utvecklas potentialen för 5G för att underlätta distributionen av hela utbudet av public service till bärbara och mobila enheter.