måndag 17 augusti 2015

Digitalradio ersätter inte FM i Australien

DAB+ föreslås bli enbart komplement till analog radio.
I kommunikationsdepartementets rapport föreslås att marksänd radio inte ska digitaliseras utan istället för ett skifte från FM/AM till DAB+ ska Australien istället fokusera på analoga plattformar och ha DAB+ som ett komplement. Slutsatsen är att den inte finns någon tydlig bild av framtiden för marksänd digitalradio och att en övergång är förbunden med många oklarheter och utmaningar särskilt i fråga om utbyggnad i på de mindre orterna i det stora landet.

I rapporten skriver man att det är en stor utmaning att etablera DAB-nät som täcker stora geografiska områden med liten och spridd befolkning. Man pekar samtidigt på att befolkningen snabbt tar till sig ny teknik på online-plattformar som Spotify och Pandora.

These services are complementing the move by traditional radio businesses—most notably the national broadcasters—to deliver radio services online or through mobile apps. The announcement by Apple of a move into the streamed audio market will only increase the choices available to audiences.  These services may herald a generational change in listening habits with significant implications for traditional platforms over time. That said, there are ongoing challenges with the bandwidth and data transmission requirements of these services being delivered to large audiences over mobile and wireless platforms.

Branschorganisationerna för kommersiell radio och närradio Commercial Radio Australia respektive Community Broadcasting Association of Australia ställer sig bakom rapportens innehåll.