måndag 18 december 2017

Hälften av amerikanska barn ser nu på nätvideo

Tunga tecken på mörk framtid för traditionell television
Barn är en anomali i den digitala eran. Som den yngre delen av Gen Z är de digitala infödingar. Men bortsett från yngre tonåringar, har få smartphones, och deras medverkan i sociala medier är marginellt. Istället domineras deras digitala aktivitet av video på nätet. Nästan hälften av amerikanska barn i åldern 11 år och yngre ser nu digitala videoklipp. De som är 8 och yngre finns mer i hushåll med strömmande videotjänster än med kabel-tv.

En undersökning visar att 45% av 8-12-åringar i USA har YouTube-konton. En annan identifierar två tredjedelar av åldrarna 10-12 som användare.

Uppgifterna presenteras i eMarketers senaste rapport, som undersöker den särskiljande topografin av amerikanska barns digitala aktivitet, inklusive områden där användningen är hög resp. låg.

I andra undersökningar redovisas en fortlöpande stark nedgång av barn- och ungdomars tittande på traditionell television (tablå-tv).

Läs mer
The Digital Lives of US Kids: Mapping Their Distinctive Highs and Lows.


Läs även
Barnen lämnar tablå-tv
Danmarks Radio flyttar marksänd tv-kanal till Internet