lördag 2 december 2017

Lettland tackar nej till DAB-radio

Kostar för mycket i ett land med en redan stark nätkultur
Mediemyndigheten National Electronic Mass Media Council (NEPLP) har utvärderat resultaten av DAB+ -testet för digital markbunden sändning i regionen Riga, som utförs av statliga radio- och tv-bolaget. Man har nu beslutat att inte fortsätta proven eller att ställa sig bakom DAB+ i Lettland under de närmaste fem åren. NEPLP har tagit hänsyn till ett antal aspekter, inklusive den långsiktiga effektiviteten i den aktuella standarden, samhällsfördelarna med kostnaderna för genomförandet av denna standard samt eventuell inverkan på lettiska programföretag och reklammarknaden.


Lettland är ett av de få länderna i världen, där man framgångsrikt lyckats införa ett brett utbud Internet-täckning nu, och man förbereder införandet av både 5G- mobilt och bredbandsinternet. Den redan tillgängliga Internettekniken möjliggör utveckling av olika typer av ljudkanaler och innehållsprodukter för radiostationer, medan införandet av DAB+ -standarden kräver miljoner euro i investeringar av skattebetalarnas pengar och kommer att tvinga konsumenterna att ersätta sina radiomottagare, förklarar Patrick Gray, en medlem av NEPLP.

Läs NEPLP:s yttrande 30 november 2017

Fakta
Idag rankas de baltiska länderna bland de främsta nationerna när det gäller användning av IT och Internet.

I Baltikum-Norden finns det f.n. endast regelbundna DAB-sändningar i Danmark och Norge. Någon etablerad DAB-verksamhet i Estland, Litauen, Lettland, Finland och Sverige finns f.n. inte. Tester har tidigare genomförts i Estland och i Sveriges Radio har tillstånd att provsända t.o.m. 2019. Finland förkastade permanent DAB för tio år sedan.

Det finns bara fem länder idag med en etablerad DAB-närvaro (dvs. nationell täckning och ett betydande lyssnande); Danmark, Norge, Storbritannien, Schweiz och Australien.

Sedan 1995 har DAB sänds i flera andra länder på begränsad och lokal nivå. Det finns också länder med full nationell DAB+ täckning men fortfarande endast några procent lyssnande som Tyskland och Nederländerna.  I Frankrike och Österrike har DAB+ svårt att få många lyssnare beroende på att public servicebolagen inte sänder DAB. I Polen är public serviebolaget skeptiskt till DAB och de större kommersiella bolagen är negativa.

Bland länder som provat DAB tidigare men övergett systemet hör Portugal, Kanada, Kina, Singapore, Taiwan och Hongkong. Kina, Japan och USA har egna system för digitala marksändningar och Indien går in för DRM-systemet.

Läs också
DAB-radio i Hongkong försvinner nu helt
Fiasko för DAB-radio i Polen  
The True Facts About The DAB Radio Failure in Sweden

Lettiska radioappar:
Latvia Radio Live Player (iOS) 

Latvia Radio Stations (AMSapp. Android)