tisdag 5 december 2017

Slutet nära för marksänd lokal-tv i Sverige

Regionala mediekoncerner lägger ner tv-kanaler. Internet tar över.

Östgöta Media lägger ner sina två marksända TV-kanaler 24Corren och 24NT. Ägarbolaget NTMs satsning på lokal marksänd tv inom koncernen har varit en central del i strategin för att få in nya intäkter, men detta har misslyckats. Först ut var 24NT i Norrköping som startade 2006. Förra året lades Upsala Nya Tidnings kanal 24UNT och Norrbotten Medias kanal 24Norrbotten ned och videoinnehållet flyttades över till webben.


Under årets första tre kvartal minskade Östgöta Medias intäkter med 30 miljoner kronor jämfört med samma period 2016, på grund av minskad annons- och reklamförsäljning. Ledningen ser inte någon ljusning och har presenterat ett sparpaket med stora strukturella förändringar.

Vi lägger inte ned TV utan fortsätter att jobba med rörlig bild precis som vi har gjort hittills, fast vi sänder det digitalt på våra onlineplattformar, säger Anna Lindberg, chefredaktör och VD på Östgöta Media. Att ha två broadcastkanaler kostar pengar och i det här läget behöver vi prioritera våra resurser till något som vi bedömer kommer att vara mer bärkraftigt i framtiden. (Journalisten)

Analys

Endast cirka 20 % av svenska hushåll ser idag tv via det marksända digital-tv-nätet. Den största andelen använder kabel-tv där Com hem är den dominerande aktören. En snabbt ökande andel hushåll ser idag tv även på nätet via strömmande tjänster. En stor andel - cirka en miljon tv-tittare - ser SVT idag enbart via nätet.

Marksänd radio och tv tappar mark även i andra länder till förmån för nätet. Detta kommer att innebära att s.k. broadcast providers som statligt ägda Teracom nu måste förändra sin verksamhet för att inte hamna i finansiella svårigheter.

Fortsatt sänds icke-kommersiell lokal-tv i kabelnäten de Öppna Kanalerna i ett tjugotal städer bl.a. Stockholm, Göteborg och Växjö. Dessa kanaler drivs ideellt med frivilliga krafter. 


Läs även
Systemskiftet: Allt fler tittare överger TV-mottagaren
Norrmän och svenskar allt mer nöjda med strömningstjänsterna
168 miljoner kommer att titta på nät-tv i USA i å

Regeringen mörkar om statliga Teracom i skrivelse till Riksdagen