fredag 22 december 2017

Fåtal nya aktörer får tillstånd för lokal kommersiell FM-radio

Bauer och MTG tar nu kontroll över svenska radiomarknaden både nationellt och lokalt
Myndigheten för press, radio och tv har idag beslutat om vilka som får de nya regionala/lokala tillstånden att sända kommersiell FM-radio. Det är dock Bauer och MTG, som redan dominerar de nationella tillstånden på FM (liksom vilande på DAB) som tar hand om merparten. Mycket pekar på att samtliga tillstånd de facto kommer att kontrolleras av Bauer och MTG genom samarbete. - Retro FM, som ägs Mad Media i Malmö, är den enda nya aktören utan idag känd koppling till de två stora bolagen, men bolaget betalade också mest av alla för ett tillstånd; 48 miljoner kr.


Den nya lagstiftningen innebär bl.a. att myndigheten kan besluta om större sändningsområden än tidigare för FM-radio, utifrån vad som gagnar konkurrens och mångfald på hela radioområdet enligt MPRT. Myndigheten utlyste 35 regionala/lokala sändningstillstånd i 21 områden och fick in 284 ansökningar från 17 sökande. De nya sändningstillstånden gäller 1 augusti 2018–31 juli 2026.

Här finns en lista över aktörer som har fått sändningstillstånd och vad de betalade för vart och ett.

Troligtvis kommer flera av de nuvarande stationerna att leva vidare genom samarbeten med de nya tillståndshavarna. Bauer har redan gått ut med att de har slutit avtal med SMT Radio (Bra Radio) och NRJ (NRJ och Chérie), vilket ger totalt fem tillstånd. MTG har existerande säljsamarbeten med East FM, som ägs av Norrköpings tidningar, och Guldkanalen (DB Media).

Tidigare har bulvanverksamhet förekommit inom radiobranschen. Det befaras att något liknande kan inträffa under resans gång och att Bauer och MTG om något år kontrollerar hela reklamradiomarknaden i Sverige såväl nationellt som regionalt/lokalt.  Samtidigt är båda bolagen nu uppmärksammade i Stortinget om misstänkt kartellbildning tillsammans med NRK ifråga om det nya DAB-nätet i Norge.

Läs mer
Här är de nya reklamradiofrekvenserna i storstäderna (Radionytt)

Läs även
Stortinget börjar mullra om FM-släckningen i Norge