torsdag 1 juni 2017

Politisk majoritet i Norge för public serviceskatt

Alla tvingas betala för NRK vare sig du tittar eller inte
Kulturutskottet i Stortinget har nu lagt fram betänkandet om hur public servicebolaget ska finansieras i framtiden. Den obligatoriska ”medieavgiften” som ska införas ersätter avgiften för hushålls tv-innehav; "tv-licensen". Det handlar reellt om en beskattning.  Majoriteten vill att man ska betala för NRK oavsett om man har en TV eller inte. Modellen innebär att alla över en viss ålder och som har en inkomst ska vara med och bidra till NRK, säger kulturutskottets ordförande Svein Harberg (h)  till Dagbladet. Läs mer


Kommittén, som består av politiker från Høyre, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet och Kristligt Folkeparti har haft samtal om ny licensmodell med samtliga partier i Stortinget. Alla utom Arbeiderpartiet och Senterpartiet stöder nu förslaget. Dessa partier har dock ännu  inte lagt fram alternativa förslag. Spretiga signaler och ståndpunkter, särskilt från FRP och Høyre, gjorde att vi inte kom i mål, säger Arild Grande, mediepolitik talesman för Arbeiderpartiet i ett pressmeddelande.

Utskottet har också kommit fram till att en framtida modell måste uppfylla fem krav. Det säkra NRK legitimitet och självständighet, förutom intäktsförutsägbarhet, upprätthålla en social profil i större utsträckning än i dag, och se till att NRK kan göra fullständiga momsavdrag som ett incitament för att köpa externa tjänster och produktioner.

Finansieringen bör också vara robust och framtidsinriktat och kunna bestå lång tid framöver.  Vi tror det er best å knytte dette opp mot personer, men den tekniske innretningen på det må regjeringen utrede videre med utgangspunkt i de fem punktene, säger Harberg.

Idag får NRK 5,5 miljarder i licensintäkter. Kulturminister Linda Hofstad Helleland (h) har tidigare lagt en proposition om att tv-licensen ska bytas ut mot en medieavgift. Den kan antingen vara ett hushållsavgift, en öronmärkt skatt som den finska modellen eller öronmärkt skatt per person där låg inkomst eller andra kriterier skulle kunna möjliggöra undantag att betala.

Nu vill majoriteten att de vill ha en avgift per person, som inte är kopplat till om du har en TV eller inte. Målet är att medieavgiften bör vara mer teknikneutral. Stortinget ska ta ställning till frågan om NRK:s finansiering 7 juni.

Läs hela artikeln i Dagbladet

Ny NRK-lisens: Går inn for en avgift per person uavhengig av om du har TV eller ikke

Läs även
NRK vill att alla hushåll betalar tv-avgift 
Ny skatt kan tvinga alla norrmän att betala för public service