fredag 16 juni 2017

Sveriges Televisions oberoende är en förutsättning för finansieringen

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin
SVT:  Sverige kan få en egen bättre modell än att bara kopiera andras.
Vd Hanna Stjärne har framfört SVT:s syn på den framtida finansieringen vid möte hos public servicekommittén. Hon betonade särskilt vikten av att oberoendet måste regleras. Det räcker inte med politiska garantier. Ni måste visa att lösningen håller långsiktigt och inte riskerar att glida över i en statsbudgetfinansiering. Om vi uppfattar att oberoendet riskeras så kommer vi inte att ställa oss bakom ert förslag, politisk enighet eller ej, sade hon.


Nu när finansieringsmodellen för public service är uppe för diskussion vet jag att ni tittar på olika modeller som finns runtom i Europa, till exempel den danska, tyska och finska modellen, sade Hanna Stjärne bland annat.  Det finns mycket att lära av andra. Men jag har högre förväntningar än så på er. Jag tror att Sverige kan ännu bättre, än att bara kopiera någon av de andra modellerna. Sverige kan skapa en modell som blir en förebild för andra. En modell som stöttar vår demokrati på allra bästa sätt, och som har oberoendet och avståndet till staten som ledstjärna.

Att journalistiken står oberoende i förhållande till politiken är själva grunden för public service i Sverige. Och jag tror att vi kan hitta en modell som inte bara värnar oberoendet lika bra som i dag – utan en som är ännu bättre.Institutionen, regleringen och finansieringen är beroende av varandra. Ändrar man någonstans kan det få konsekvenser i andra delar av systemet. Man måste veta noga vad man gör, menade Stjärne.

SVT har satt upp fyra kriterier för en framtida finansieringsmodell. Den behöver vara:

  • Teknikneutral – modern och följa medieutvecklingen
  • Långsiktigt hållbar - en överenskommelse som håller även den dag när ni inte är aktiva i politiken
  • Solidarisk, legitim och effektiv - den ska kunna accepteras brett av medborgarna.
  • Men framförallt ska den värna – och stärka – oberoendet. 
Stjärne underströk att även om public serviceutredningen arbetar  i två steg så måste finansieringen säkras med oberoendefrågorna redan från början så att de inte skjuts upp till nästa steg. Oberoendet är en förutsättning för finansieringen.
 

Senast 30 september ska utredningen lägga fram sitt första delbetänkande med förslag om framtida finansiering för public service.

Läs Hanna Stjärnes hela inlägg
Oberoendet måste säkras för kommande generationer

Läs även
Svensk public service får 8 miljarder 2017
Public servicebolagen: Utred on-line uppdrag och avskaffa förhandsprövningen
Politisk majoritet i Norge för public serviceskatt