torsdag 1 september 2016

NRK vill att alla hushåll betalar tv-avgift

Public service kan inte längre finansieras av mottagaravgift
En expertgrupp utsedd av den norska regeringen föreslår att NRK ska kunna kräva TV-licens oavsett om någon har TV eller inte. I dag behöver de som ser på NRK på sin mobil, läsplatta eller dator inte betala TV-avgift.  Dagens TV-licens, som är kopplad till tv-apparater, är inte bärkraftig. Andelen hushåll som har TV faller. Det ska inte vara möjligt att se på NRK utan att betala, säger Tore Olaf Rimmereid, chef för utredningen, till Dagens Næringsliv.

Under fjolåret drog NRK in cirka 5,4 miljarder kronor i licensavgifter. Om förslaget att licensen ska kopplas till hushåll och inte tv-apparater skulle det ge ett tillskott med 4-5%, eller ca 270 miljoner norska kronor/år. (VipåTV)

Redan förra året noterades i Sverige en tydligt nedåtgående trend för Sveriges Television i linjär-tv. Allt fler – särskilt bland den yngre publiken – väljer numera att titta online. Undantaget är den äldre publiken som håller fast vid traditionellt tv-tittande. Motsvarande gäller radio, där den yngre publiken övergett lyssnande via fasta apparater till förmån för smartphones.  TV-avgiften i Sverige finansierar förutom SVT även Sveriges Radio och Utbildningsradion.

Linjär-tv har haft sin 50 fantastiska år. Streamad tv har just börjat växa. Det är tydligt att under de kommande 20 åren kommer streamad tv att ersätta linjär-tv, sade Netflix vd Reed Hastings redan våren 2015. Video kommer i framtiden helt att konsumeras på internet.

Finland gick för ett par år sedan över från tv-avgift till en medieavgift som alla hushåll får betala. I Sverige räknar man med att en ny finansieringsform kommer i och med det nya public serviceavtalet 2019. I flera politiska partier vill man ha en skattefinansierad public service i Sverige.