söndag 11 juni 2017

DAB-radio kommer inte att nå alla alltid i Norge

NRK tätar DAB-hål för 200 miljoner kr extra. Kommer ändå inte nå hela landet.
2015 beslutade regeringen att släcka de nationella FM-sändningar i radio under 2017, för att tvinga lyssnare till DAB-radio. NRK:s DAB-nät var fullt utvecklad 2014, och under detta år släcks FM för rikskanaler och flyttas över till DAB. När beslutet togs 2015
bedömdes ”täckningen” passerat 99,5 procent, men ändå finns fortfarande behov av ytterligare utbyggnad, enligt Dagens Næringsliv.  Nätet visar sig således ännu inte fullt utvecklat trots tidigare löften till politikerna.

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra publikum og egne målinger har vi funnet steder der vi ønsker å bedre nettet. Det skal som følge av dette settes opp 250 nye sendere i tillegg til dem som var på plass i 2014, säger Øyvind Vasaasen, som är huvudansvarig för NRK:s DAB-projekt. Han betonade att det talas om tilläggstäckning för att nå upp till 99,7%.

150 nya sändare redan installerats, medan de sista 100 sätts upp in under året. Totaltbestår då nätet av cirka tusen sändare.  Vi har kjørt land og strand rundt og målt dekningen selv. Henvendelsene fra publikum handler ofte om problemer med mottaket, og ikke manglende dekning. Da kan problemet oftest løses med god veiledning til brukeren, förklarar Vasaasen.

De 250 nya sändare innebär att årshyran vi betalar, ökar med cirka tio miljoner per år, det vill säga från 150 till 160 miljoner, säger Vasaasen. Således också den slutliga räkningen för hyresperioden ökar, så att det totala priset för övergången från FM till DAB, 200 miljoner mer för hyresperioden med Norkring till 2031. Vasaasen säger att man uppfattar detta från politiskt håll som OK. Men Dagens Næringsliv har inte kunnat få kulturdepartementet att kommentera de ökade kostnaderna.

189 lokala radiostationer fortsätter att sända på FM till åtminstone 2022.

Läs mer i Dagens Næringsliv: NRK må tette dab-hull for 200 millioner kroner

Mer fakta och analys

NRK beräknas spara mycket på att övergå från FM till DAB. Dock har Stortinget inte tagit hänsyn till de ökade kostnaderna för de norska konsumenterna. Att ersätta FM-mottagare med DAB-mottagare i hus och bilar har av en norsk bank beräknats kosta norska hushåll över 20 miljarder kronor.

Den täckning som NRK talar om handlar om befolkningstäckning d.v.s. att nå lyssnare i sina hem, arbetsplatser och på resa. Här blir det utrymme för många ”hål” eftersom en DAB-sändare har mindre än halva räckvidden mot motsvarande FM-sändare. För att täcka hela landets yta måste man istället tala om geografisk täckning.  Exempelvis är räckvidden till havs och i glesbygd idag betydligt sämre med DAB än FM.  


För att ha ett robust marksänt radiosystem som i nödlägen garanterat når alla medborgare var än i landet det befinner sig måste man ha nästan 100 % geografisk täckning. Med DAB blir detta för kostsamt. Med DAB-radio kan i verklig mening NRK inte nå mer än cirka 70 % av Norge.

Läs även

DAB-räckvidden till sjöss är bra enligt NRK
Samhällskostnaderna för DAB+ i Norge 23 miljarder kr