torsdag 15 juni 2017

Internet förändrar snabbt dansk mediekonsumtion

Unga överger traditionellt tv-tittande.  FM dominerar radio.
Användningen av traditionella medier som tv, radio och tidningar minskar stadigt i Danmark och får stå tillbaka för digitala och mobila plattformar. Gemensamt för alla åldersgrupper är att nya medier som sociala medier, nyhetssajter och strömmande tjänster frammarsch och används i allt större utsträckning. Internet tar ett allt starkare grepp om dansk medieverklighet inklusive annonssidan.


År 2016 tittade danskarna på TV 2 tim 38 min per dag vilket är 43 minuter mindre än år 2010. 85 procent av danskarna använder Internet varje dag, och 65 % av besöker på de uppmätta webbplatser nu sker via mobiltelefoner eller surfplattor. I dag ser ungefär hälften av de danska internetanvändare strömmade TV och video on demand.  Det gäller 75 procent av 16-24-åringarna och 11 procent av 75-89-åringar.

Andelen danskar som tillgång till Internet via mobiltelefon eller smartphone, är 2011-2016 har ökat till mer än det dubbla, så att nästan tre fjärdedelar (73 procent) i 2016 åtkomst till nätet på detta sätt.

Rapporten visar att skillnader mellan användare medie ålder blir större när det gäller användning av traditionella medier - och i synnerhet för tryckta tidningar och TV. Till exempel, ser 12-18 åringar bara TV 49 minuter om dagen år 2016, vilket motsvarar en minskning med 87 minuter sedan 2010. För 55-70-åriga hade fallit, dock endast 2 minuter under samma period, så att de äldre 2016 såg tv i 231 minuter dagligen.

Radiolyssnandet har minskat från 2 timmar och 1 minut under 2015 till en timme och 56 minuter i 2016.  FM är fortfarande den dominerande lyssningsplattformen med 63 % medan digitala plattformar (DAB, Internet och kabelnät) samlar resterande tredjedelen.  Efter att ha minskat under senare år har lyssningen bland unga 12-18 år nu ökat.

Under perioden 2010-2016 har radiolyssningen fallit från 79,9 till 75,3% för public service medan den ökat från 20,1 till 24,7 för kommersiella stationerna.

Omsättningen på Internet riktad mot danska mediekonsumenter stod 2016 för första gången mer än hälften av de totala annonsintäkterna i Danmark. Den utländska andelen av annonsintäkterna på Internet fortsätter att öka och uppgick under 2016 56,5 procent mot 55,2 procent 2015.

Läs mer
Rapportering om mediernes udvikling i Danmark 2017 (Slots- og Kulturstyrelsen).

Läs även
Dansk public service står inför en revolution
Dansk kulturminister tänker sig Netflix som public serviceplattform