onsdag 1 maj 2013

Första digitala sändningen på FM-bandet i Norden [uppdaterad]

Första DRM-signalen prövas in på
94,0 MHz (klicka för större bild)
Radio Metro: Fordelen med DRM+ er soleklar
Förberedelserna är nu igång med första testsändningen med den digitala sändningstekniken DRM+ på en FM-frekvens i Norge. Det är den kommersiella lokala radiostationen Radio Metro, som med statligt bidrag, skall sända nu i maj i Trondheim på 94,0 MHz. Norska Post- och telestyrelsen har visat stort intresse för projektet.

lördag 27 april 2013

Kan Internet göra SR beroende av kommersiella krafter?

Om marknätet inte digitaliseras kommer publiken att förlora en livskraftig radiobransch menar SR:s vd Cilla Benkö i företagets personaltidning Radiotidningen. Radio enbart via internet fungerar inte t.ex. vid strömavbrott och då blir vi beroende av kommersiella krafter.

Läs Benkös och andras åsikter om DAB-radio på Opinion

måndag 22 april 2013

Norsk public service riskerar storförlust med DAB

NRK-chefen: Jag skall gråta offentligt...
NRK kan komma att sitta med en oväntad skyhög kostnad för dubbeldistribution om inte villkoren för att kunna lämna FM-nätet är uppfyllda 2015. Det krävs nämligen ytterligare en halv miljon som lyssnar digitalt för att FM skall kunna stängas helt 2017.

torsdag 18 april 2013

Endast var tionde norrman lyssnar på DAB-radio

Var tredje norrman har en DAB-radio, visar nya siffror från norska Statistisk Sentralbyrå. Oslo har den högsta penetrationen av DAB-mottagare. Men lyssnandet via DAB-platformen imponerar inte. 

Kapacitetsrevolution för mobilt bredband

Vidgar frekvensutrymmet även för radio och tv
Det är bara några år sedan Sverige blev först i världen med mobilnätet 4G. Men utvecklingen av 5G är redan på gång på Ericsson i Kista. Den femte generationens mobilnät, betyder inte bara ett vassare 4G. Det handlar om mer än högre hastighet, mer kapacitet och kortare svarstider.

lördag 13 april 2013

Tung lobbyverksamhet för DAB i Riksdagen

Inför utskottsbehandlingen av public service-propositionen i maj bedriver just nu Sveriges Radio en intensiv lobbyverksamhet i riksdagen. Syftet är att övertala politikerna att satsa offentliga medel (tv-avgift eller skattemedel) på en uppbyggnad av ett helt nytt sändningssystem för ljudradio; DAB+ som man vill skall ersätta dagens FM-nät. Det handlar om extra medel till ett SR som samtidigt sparar pengar.

söndag 7 april 2013

Slutet för marksänd tv i Tyskland ett hot mot DAB-radio

Som meddelades tidigare i år har RTL Deutschland beslutat att avveckla sin distribution över det marksända digitala tv-nätet i Tyskland. RTL säger att det inte finns möjligheter till långsiktig affärsmässig planering i Tyskland och DTT är extremt dyrt "mer än 30 gånger dyrare än satellitdistribution" enligt RTL. Även det andra stora kommersiella tv-bolaget väntas gå samma väg. Detta kommer att beröra även DAB-radio.

torsdag 4 april 2013

FM och mellanvåg fortsatt dominerande i amerikanska bilar

Var femte lyssnar på radio via mobilen
AM/FM radio fortsätter att vara “the king of all media” i bilen,men man kan förvänta sig att smartphone användningen ökar Arbitron SVP Marketing. När 2.000 bilförare tillfrågats vilken val av ljudlyssning man oftast använder i bilen säger 58 % AM/FM-radio, följt av 15 % CD-spelare och 11 % radio via Internet. 10 % lyssnar på satellitradio och endast 3 % på HD Radio (som motsvarar DAB i Europa).

fredag 29 mars 2013

DAB-radio: För dyrt och för sent

Experter varnar för investeringar i ett digitalradionät
Regeringen skall snart fatta beslut om en utbyggnad av digitalradio till en kostnad av minst 350 miljoner kr för Sveriges Radio och mycket mer än så för radiolyssnarna. Men nu varnar experterna för att systemet är omodernt redan innan det börjar byggas. Det är för sent att satsa på DAB. Det är en gammal teknik som användarmönstret håller på att springa ifrån, säger Martin Sebelius vd på Greenwich Consulting i Stockholm.

fredag 15 mars 2013

EU satsar 63, miljarder kr på 5G

1000 gånger snabbare Internet får betydelse även för distributionen av radio och tv
EU-kommissionen satsar 700 miljoner euro, vilket motsvarar 6,3 miljarder kronor, under åren 2014-2020. Lika mycket kommer att satsas från näringslivets sida för att projekten ska genomföras. Dessutom räknar EU-kommissionen med att telekombranschen kommer att lägga ytterligare 5-10 gånger mer pengar för att driva 6g-utvecklingen framåt.

måndag 11 mars 2013

Måste svensk radio bli digital?

Nu är det dags att fatta beslut. Det konstaterade vd:arna för Sveriges tre största radiobolag inför ett möte i med s-ledamöter i riksdagen 6 mars. Vi agerar gemensamt i en fråga som är avgörande för framtidens radio, skriver Cilla Benkö, Staffan Rosell och Christer Modig i ett inlägg på Svenska Dagbladets Brännpunkt. Man skriver bl.a. att ”Övergången i Europa är i full gång. Sverige riskerar att hamna på efterkälken”.

Artikeln, som ger en helt felaktig bild av de tekniska och internationella förutsättningarna för digital radio, får idag sin replik på Brännpunkt. Bl.a. avvisas helt påståenden om att det finns länder som ”beslutat stänga FM” och att DAB+ är den teknik som ”valts i Europa”.

Läs inlägget i Svenska Dagbladet Svensk radio måste bli digital och
repliken DAB-systemet är ett hot mot svensk radio

söndag 10 mars 2013

Fiasko för lokal DAB-radio i Norge

Lobbyorganisation har nu 28 av 37 lokala multiplexer
Trondheim, landets tredje största stad, står nu utan lokala kommersiella radiostationer. Nu sänder bara s.k. nischkanaler (närradio) på FM i staden. Inget intresse norröver från de tre s.k. kvalificerade budgivarna vid auktionen 7 mars av DAB-multiplexer för lokala sändningar. Det fanns inga lokala intressenter bland de som fick koncession. SBS Radio Norge AS fick Akerhus fylke och A-Media A/S Ryfylke medan lobbyorganisationen Digitalradio Norge fick fyra koncessioner bl.a. Oslo. och nu har kontroll över nästan samtliga lokala multiplexer i Norge.