söndag 9 juni 2024

DRM nu ledande plattform för marksänd digital radio i Asien

Kina bekräftar behov av digital radio i alla nya bilar

Efter att ha säkrat den enorma indiska radiomarknaden är det digitala markbundna radiosystemet DRM (Digital Radio Mondiale) nu på väg mot en stark position på den kinesiska hemmamarknaden. Detta kommer att lämna DAB - det andra europeiska systemet - ytterligare långt efter på den globala marknaden.


Enligt RedTech.pro möttes den kinesiska nationella radio- och tv-förvaltningen (NRTA), ministeriet för industri och informationsteknologi (MIIT) och den statliga förvaltningen för marknadsreglering (SAMR) specifikt om ljud och bild i bilar. DRM Digital Radio ses som en väsentlig del av den infrastruktur som krävs för att myndigheter ska kunna leverera offentliga digitala radiotjänster i bättre kvalitet och förbättra lyssnarupplevelsen för radio i bilen.En ytterligare fördel med DRM-teknik är möjligheten att aktivera nödvarningar i fordon, vilket kan uppnås genom DRM:s nödvarningsfunktion (EWF).


NRTA och MIIT vill främja införande av digitala mottagare med DRM (och det inhemska systemet CDR) i alla inhemskt producerade och importerade fordon som ska säljas på den kinesiska marknaden. Förra året uttryckte de kinesiska myndigheterna i sitt gemensamma brev också avsikten att påskynda byggandet av digitala AM-sändningssystem (DRM) för lokala mellanvågsstationer.


Den här gången vill de tre statliga myndigheterna ha ytterligare förstärkning av hanteringen av mottagning av trådlös sändning i fordon, och betonar att "mottagningsmodulen för trådlös sändning av fordon" är en del av fordonets grundläggande konfiguration, nödvändig för att uppnå fullständig matchning och standardisering av fordonet nätverksljud- och videotjänster. China Association of Automobile Manufacturers lanserade ett initiativ till för den nationella bilindustrin ska kraftfullt främja installationen av mottagningsenheter. Representanter för 31 viktiga biltillverkare över hela landet deltog i mötet (RedTech.pro)


DRM är ett av en handfull digitala system för marksänd radio


DRM är ett digitalt system som används i de etablerade frekvensbanden för kortvåg, mellanvåg och FM. CDR (China Digital Radio) är ett liknande inhemskt system utvecklat i Kina men dock ännu inte antagits i andra länder. DAB används främst i europeiska länder. I Nordamerika är HD Radio den digitala plattformen för marksänd radio. DAB sänds på särskilda tilldelningar i ett frekvensband för TV och det är inte kompatibelt med DRM- eller liknande system. (Läs mer om detta här). Dessutom finns 5G Broadcast som är ett nyligen lanserat internationellt system för radio och tv.


Australien är det enda landet utanför Europa med etablerade DAB-sändningar. DAB-radio sändes tidigare i Hong Kong av public service och kommersiella sändningar men lades ner 2017. Singapore stängde sin DAB-sändning 2012 och Taiwan avslutade sina försök 2016. 


Förutom Indien och Kina är även Pakistan och Indonesien nu på väg att införa DRM. Inom en mycket nära framtid kan mer än 40 procent av världens befolkning vara inom räckhåll för DRM lokal och nationell digital radio. DRM på kortvåg har redan en global räckvidd.


De idag globalt två dominerande plattformarna för radio FM respektive internet kommer dock att finnas kvar länge till. I kampen om förstaplatsen för marksänd digital radio synes DRM nu ha tagit en tydlig ledning över såväl DAB som HD Radio. Men det kan finnas en joker i leken...


Läs även

DRM Consortium welcomes adoption move by China (Redtech.pro)

Digital marksänd radio kan nå miljarder i Asien

DAB-radio i Hongkong försvinner nu helt

Kina väljer nu sin egen digitalradiostandard - inte DAB