torsdag 18 april 2013

Kapacitetsrevolution för mobilt bredband

Vidgar frekvensutrymmet även för radio och tv
Det är bara några år sedan Sverige blev först i världen med mobilnätet 4G. Men utvecklingen av 5G är redan på gång på Ericsson i Kista. Den femte generationens mobilnät, betyder inte bara ett vassare 4G. Det handlar om mer än högre hastighet, mer kapacitet och kortare svarstider.


Ambitionen denna gång är att kunna använda mobilnätet för helt nya arbetsuppgifter. 5G ska kunna nyttjas för mer än samtal, appar och surf. Det ska kunna styra komplicerade processer som Göteborgs biltrafik och Vattenfalls smarta elnät.– Det betyder väsentligt högre krav på säkerhet och tillförlitlighet, säger Magnus Frodigh, en av Ericssons 5G-forskare. Han beskriver 5G som en kombination av lösningar. Det består av 3G och 4G, men också det trådlösa nätet wifi och ett antal nya radiogränssnitt.

Dagens globala mobilnät hanterar ungefär 7 miljarder mobilkunder och någon miljard apparater. 5G ska klara väsentligt mer, över 500 miljarder uppkopplade prylar. 5G ska också klara högre hastigheter och snabbare svarstider. Det finns också flera tekniska lösningar på gång, som ska utvärderas av forskningsgruppen. Men helt nya radiogränssnitt måste också till.

Forskningsruppen presenterar sitt 5G-förslag 2015. Då arrangeras den viktiga världsradiokonferensen WRC, som drar upp riktlinjerna för den framtida frekvensfördelningen. Då måste huvuddragen i 5G-systemet, inklusive valet av nya radiogränssnitt, vara på plats för att kunna användas som underlag i spektrumförhandlingarna. (Ny Teknik)


Läs hela artikeln i Ny Teknik: Här är kraven på 5G 

Mer om ämnet:  DRM+ och 4G istället för DAB+