söndag 10 mars 2013

Fiasko för lokal DAB-radio i Norge

Lobbyorganisation har nu 28 av 37 lokala multiplexer
Trondheim, landets tredje största stad, står nu utan lokala kommersiella radiostationer. Nu sänder bara s.k. nischkanaler (närradio) på FM i staden. Inget intresse norröver från de tre s.k. kvalificerade budgivarna vid auktionen 7 mars av DAB-multiplexer för lokala sändningar. Det fanns inga lokala intressenter bland de som fick koncession. SBS Radio Norge AS fick Akerhus fylke och A-Media A/S Ryfylke medan lobbyorganisationen Digitalradio Norge fick fyra koncessioner bl.a. Oslo. och nu har kontroll över nästan samtliga lokala multiplexer i Norge.
I november 2012 fick Digitalradio Norge 24 andra lokal DAB-multiplexer av de totalt 37 genom direkttilldelning eftersom ingen konkurrens fanns. Därmed har det unika inträffat att en lobbyorganisation kontrollerar nästan alla lokala DAB-multiplexer i ett nät. Digitalradio Norge ägs av public servicebolaget NRK och kommersiella Radio Norge. 

Förutom koncessionen i Akerhus, som gick för 120.000 kr, kostade övriga endast 1 krona st. Idag finns inga tillstånd i 23 av 37 lokalblock för DAB i Norge. 31 % av norrmännen lyssnar idag på radio vai digitala plattformar men detta inkluderar även Internet och DVB-T2 (marksänd tv). 

Se även Norsk lokalradio behöver inte DAB