måndag 22 april 2013

Norsk public service riskerar storförlust med DAB

NRK-chefen: Jag skall gråta offentligt...
NRK kan komma att sitta med en oväntad skyhög kostnad för dubbeldistribution om inte villkoren för att kunna lämna FM-nätet är uppfyllda 2015. Det krävs nämligen ytterligare en halv miljon som lyssnar digitalt för att FM skall kunna stängas helt 2017.
Idag lyssnar en miljon digitalt, men det handlar ungefär bara om en tredjedel via DAB övriga lyssnar digitalt via tv-nätet och Internet (se föregående nyhetsnotis). Idag lyssnar endast ca tio procent på DAB.

NRK-chefen Thor Gjermund Eriksen säger att det komma att kosta NRK upp till 300.000 nkr per dygn att fortsätta distribuera både på FM och DAB+ . Jeg skal gråte offentlig hvis vi ikke i 2015 har klart å innfri kravene som er satt og vi får slukke i 2017, säger Eriksen enligt RadioAssistant.

Även i länder som Storbritannien har politiker satt liknande krav som att hälften av lyssnandet skall vara ”digitalt” innan man bestämma datum för att ”släcka FM”. När dessa skrivningar gjordes syftade man på DAB-lyssnande och man räknande med den snabba ökningen av det digitala lyssnandet på Internet.