torsdag 18 april 2013

Endast var tionde norrman lyssnar på DAB-radio

Var tredje norrman har en DAB-radio, visar nya siffror från norska Statistisk Sentralbyrå. Oslo har den högsta penetrationen av DAB-mottagare. Men lyssnandet via DAB-platformen imponerar inte. 

Enligt den kvartalsmätning som görs av TNS Gallup lyssnar 34 procent dagligen på digital radio av olika slag. De största digitala radioplattformarna är DAB (28 procent av de som lyssnar digitalt). Internet (26), marksända digital-TV-nätet (21) och övriga (16). Detta innebär att trots god tillgång på DAB-mottagare och många kanaler omfattar DAB-plattformen endast ca 10 procent av det totala radiolyssnandet.

I Norge togs DAB-systemet i bruk i vidare omfattning 2005. Idag finns 19 DAB-kanaler
Public service NRK står för 12 och kommersiell radio sju.