fredag 29 mars 2013

DAB-radio: För dyrt och för sent

Experter varnar för investeringar i ett digitalradionät
Regeringen skall snart fatta beslut om en utbyggnad av digitalradio till en kostnad av minst 350 miljoner kr för Sveriges Radio och mycket mer än så för radiolyssnarna. Men nu varnar experterna för att systemet är omodernt redan innan det börjar byggas. Det är för sent att satsa på DAB. Det är en gammal teknik som användarmönstret håller på att springa ifrån, säger Martin Sebelius vd på Greenwich Consulting i Stockholm.

Vi tror att framtiden snarare är ip-baserad. Du kan lyssna till radiostationer över hela världen, du kan strömma när du vill och inte bara lyssna när programmen sänds och du kan ha interaktivitet medan DAB är envägskommunikation säger Anne Ronkainen jurist på Post- och telestyrelsen.

Redan om några år kommer mobilnäten vara en väsentligt billigare teknik än både DAB och FM. Martin Sebelius menar att om tio år kommer vi att lyssna i mobila enheter istället för DAB+ eller FM. Med nuvarande prispress skulle kostnaden för SR kunna blir 1,6 procent av DAB-kostnaden.

Teracom har för DI vägrat uppge vad den totala kostnaden för utbyggnaden blir eftersom det är oklart hur mycket de kommersiella kanalerna kommer att sända i ett digitalradionät. Det blir en fråga som ”hur långt är ett snöre?” skriver Teracoms vd till DI. Kritiker anser att tiden har sprungit ifrån DAB i stort sett oavsett kostnaden. (Dagens Industri 28 mars 2013)