lördag 13 april 2013

Tung lobbyverksamhet för DAB i Riksdagen

Inför utskottsbehandlingen av public service-propositionen i maj bedriver just nu Sveriges Radio en intensiv lobbyverksamhet i riksdagen. Syftet är att övertala politikerna att satsa offentliga medel (tv-avgift eller skattemedel) på en uppbyggnad av ett helt nytt sändningssystem för ljudradio; DAB+ som man vill skall ersätta dagens FM-nät. Det handlar om extra medel till ett SR som samtidigt sparar pengar.

 Kostnaden uppskattas till minst 1 miljard kronor under de första fem åren och då är konsumenternas kostnader inte beaktade. Vid uppvaktningar av politiker i bl.a. kulturutskottet deltar flera personer i SR:s ledning och även ledande personer från de två kommersiella radiobolagen SBS och MTG. Vid mötena har framförts påståenden som att Sverige måste ”digitalisera” för att inte komma efter, att ”Europa valt DAB+” och att FM läggs ned utomlands. De fakta som talar emot DAB-systemet har ignorerats vid dessa möten. Bl.a. saknas den marknadsanalys som kan påvisa ett konsumentbehov.

Det finns idag många som starkt ifrågasätter DAB-systemet och har förslag till modernare och enklare lösningar, men den resursstarka lobbygruppen möter just nu inget organiserat motstånd i riksdagskorridorerna. TV-avgiften finansierar nu DAB-lobbyn.