fredag 15 mars 2013

EU satsar 63, miljarder kr på 5G

1000 gånger snabbare Internet får betydelse även för distributionen av radio och tv
EU-kommissionen satsar 700 miljoner euro, vilket motsvarar 6,3 miljarder kronor, under åren 2014-2020. Lika mycket kommer att satsas från näringslivets sida för att projekten ska genomföras. Dessutom räknar EU-kommissionen med att telekombranschen kommer att lägga ytterligare 5-10 gånger mer pengar för att driva 6g-utvecklingen framåt.


Ambitionen är att Europa ska ta återta ledningen inom mobilkommunikation. I synnerhet inom områden som smarta städer, e-hälsa, intelligenta transporter, utbildning och underhållning. Enligt EU ska 5g-nätet klara 1000 gånger högre kapacitet för att tillfredsställa behovet hos 7 miljarder människor och 7 biljoner uppkopplade prylar. Tanken är också att 5g ska minska energianvändningen per tjänst, och skapa en säker och tillförlitlig uppkoppling till internet.

EU-anslagen kommer att delas ut via EU:s ramprogram Horizon. Den totala satsningen på forskning och utveckling inom Horizon är 80 miljarder euro, ungefär 720 miljarder kronor under sju åren.