onsdag 17 januari 2018

MTG överklagar NRJ:s nationella tillstånd för FM-radio i Sverige

Marknadskonfliken inom nordiska reklamoliopolet fortsätter
MTG överklagar beslutet att ge ett av de tre nationella tillstånden för kommersiell FM-radio till NRJ till Förvaltningsrätten i Stockholm. MTG anser att det avtal som finns mellan Bauer och NRJ, som gäller utsändning och annonsförsäljning, är så omfattande att det innebär att Bauer i praktiken kommer att förfoga över två tillstånd.


I beslutet om att ge ett tillstånd till NRJ skrev MPRT att ”myndigheten fäster särskild vikt vid att samarbetet inte omfattar redaktionella frågor och att bolagens respektive radioformat inte kommer att sändas ut via det andra bolagets tillstånd”. MTG menar dock att den kommersiella radions försäljnings- och programavdelningar arbetar tillsammans på ett sätt som gör att det är omöjligt att hålla avdelningarna helt separerade från varandra.
 

Läs mer Radionytt.se

Bauer och MTG dominerar idag helt kommersiell radio i Norden.  Dock är har idag MTG en mycket svagare position (färre lyssnare) är Bauer i Sverige, medan det i Norge är tvärtom.

Läs även
Nya tillstånd för kommersiell radio i tre rikstäckande FM nät i Sverige
Fåtal nya aktörer får tillstånd för lokal kommersiell FM-radio