lördag 6 januari 2018

Slutet för danska tv-licensen: Nu politisk majoritet för skattefinansiering.

Sannolikt Norden väljer medieskatt, men alternativ finns.
Detta kommer att göra finansieringen av public service media mer solidarisk, enligt flera partier. Idag ska den som tittar på tv eller online DKK 2.527 kr per år för program från Danmarks Radio. Licensen finansierar även TV2s regionala program och Radio24syv samt några mindre poster bl.a. för icke-kommersiell lokalradio/tv.


Till skillnad från privata medier är samhällslicensierade medier föremål för ett antal specifika juridiska krav som att bidra till den demokratiska debatten och informationen i Danmark genom att ge en rättvis och opartisk bevakning. Idag är det dock nästan 300.000 hushåll som inte betalar en licens.


Enligt socialdemokraternas medietalesman Mogens Jensen kan en medieskatt också innebära att en person måste betala mindre än tidigare  till public service. Så er der ikke nogen, der kan holde sig udenfor, og hvis alle kommer til at bidrage, så kan den enkelte også komme til at betale lidt mindre, säger Mogens Jensen. Han är inspirerad av den finska modellen med en medieskatt som går in i en fond.

Den framtida licensfinansieringen finns på bordet i samband med pågående budgetförhandlingar om skatten. Inom de närmaste månaderna förväntas regeringen lägga fram sitt förslag om ett nytt medieavtal, som träder i kraft vid årsskiftet 2018/19.

Läs hela artikeln på DR Nyheter

I Sverige har Public servicekommittén nyligen lagt fram ett liknande förslag om en medieskatt fr.o.m. 2020.  Förslaget, som har brett partipolitisk stöd, är f.n. ute på remiss. Även i Norge utreds hur tv-avgiften ska ersättas. Det finns dock alternativa förslag. Bland annat har Public servicerådet i Sverige föreslagit en hybridlösning med skattefinansiering och betal-tv.


Läs även
Kraftig nedskärning av Danmarks Radio aviseras i skattereform
Politisk majoritet i Norge vill ersätta TV-avgiften med medieskatt
Skattefinansiering av public service ökar kvalitetskraven
Nej till medieskatt för framtidens public service