söndag 14 februari 2016

Smartphones blir hela världens radiomottagare

9 av 10 unga amerikaner med smartphones lyssnar idag på radio online.
Den fristående radiomottagaren kan snart bli ett minne ur det förgångna. Enligt Pew Research Center har radiolyssning online via smartphones ökat kraftigt i USA de senaste åren. Detta är särskilt tydligt bland unga smartphone-användare. 87% har lyssnat på radio eller strömmad musik i sin mobil.  
Radio i smartphones sägs ha lyft radiomediet globalt, en trend som också är tydligt märkbar i utvecklingsländerna bl.a. i Indien.