fredag 19 februari 2016

Politisk majoritet i Norge vill ersätta TV-avgiften med medieskatt

Följer den finska finansieringsmodellen för public service
Alla partier i stortingets kulturutskott, förutom Fremskrittspartiet, vill att TV-avgiften ersätts en medieskatt som inte ska ingå i statsbudgeten. Skatten ska även gå till presstöd och annat stöd till medier. Utskottet ber regeringen att ta fram ett förslag redan före årets slut. Dessutom föreslår de sju partierna i överenskommelsen att NRK ska förbjudas sälja reklam på webben och att public service-uppdraget ska fördjupas och preciseras.