måndag 8 februari 2016

Politiker i Nordnorge: FM-släckningen kommer för tidigt.

Alla tvingas ha DAB-radio, men utländska besökare i bil kan inte lyssna på NRK
Enligt planen för övergången från FM till DAB+ är Nordland det första fylket (landstinget) som ska släcka sina FM-sändare i januari nästa år. Men nu får fylketinget (landstingsfullmäktige) ärendet på sitt bord och många av politikerna där är redan skeptiska. En frågar sig om inte FM kan bibehållas till åtminstone 2023.

I en interpellation till Fylketinget frågar sig kommunpolitikern och företagaren Per-Gunnar Skotåm (Rødt): Hvordan ser Fylkesråden på disse utfordringene og vil han engasjere seg overfor NRK, de sentrale og regionale politiske myndigheter for å ivareta opprettholdelse av FM nettet ytterligere framover og ihvertfall til 2023?

Skotåm menar att man tvingar på befolkningen, som redan har en mångd radioapparater, en onödig kostnad. Dessutom riskerar de flesta närradiostationer att försvinna. Det är ett problem för lokal kultur och demokratin menar han. Dessutom nämner han beredskapsaspekter och problemen att nå fritidshusen (hytter) och utländska bilburna turister.

Nordland är det näst nordligaste fylket i Norge med Tromsö som huvudort.

Läs mer

Läs även