tisdag 2 februari 2016

Teracom granskas av Riksrevisionen

Är monopolet effektivt och statens ägande motiverat?
Samtidigt som Riksdagen lägger DAB-radion till handlingarna har nu Riksrevisionen inlett en granskning av Teracom Boxer Group, som kommer att presenteras i en rapport planerad i juni 2016. Syftet är att undersöka för- och nackdelar med det helstatliga bolagets verksamhet med avseende på om den är effektiv för att uppnå målet om att public service-bolagens sändningar säkert ska kunna nå hela befolkningen. Ansvarig riksrevisor är Margareta Åberg som tidigare granskat bl.a. förslaget om DAB-radio.

Granskningen ska besvara följande frågor:
• Är Teracom Boxer Groups monopol inom marksänd radio och TV effektiva?
• Är statens reglering, uppföljning och kontroll av marknaderna för marksänd radio och TV effektiv?
• Klarar Teracom Boxer Group att skapa värde för ägaren, utan att missköta samhällsuppdraget eller missbruka sin monopolställning? Har regeringen gett Teracom Boxer Group förutsättningar att på ett ansvarsfullt sätt förvalta sina monopol och samtidigt skapa långsiktigt värde?
• Är statens ägande av Teracom Boxer Group motiverat?

Marknäten som bolaget driver är centrala för att målen för public service och för mediepolitiken i stort ska uppnås, och de har också en viktig roll för krisberedskapen. Samtidigt förändras mediekonsumenternas beteende, i takt med att med nya distributionssätt för radio och TV tillkommer. I förlängningen kan detta påverka marknätens betydelse, och därmed också Teracom Boxer Groups roll.


Läs även