söndag 28 februari 2016

Hänsynslös DAB-satsning tar död på lokal radio i Norge

Kraftigt minskat statligt stöd till lokal radio inkl. närradio och minoritetsradio.  
De fattiga får ge till de rika. En framgång för DAB-lobbyn.
Trots starka protester från lokalradion har reglerna för det statliga stödet till lokalradio ändrats dramatiskt genom ett beslut i kulturdepartementet. Hälften av stödet som tidigare gick till programproduktion och minoritetsradio ska nu öronmärkas för en övergång till DAB-radio. Stödet till lokalradioförbundet minskas med två tredjedelar.

Den närradio som sänder minoritetsprogram har fått ett årligt stöd om 40-50.000 nkr för drift och investering för nu 20-25.000 nkr. Dette kan bety at flere innvandrer og samiske lokalradioer i Norge blir nedlagt,  säger redaktören Hans Dahle på Radio Latin-Amerika. Det er tydelig at vi, minoritetsradioer er uønsket.

Norsk lokalradioforbund skrev i sitt remissvar på förslaget att ändringarna skulle bli dramatiska för en bransch som redan har en svag position. I bärsta fall drabbar detta både mediemångfalden och yttrandefriheten. Även Lokalradioförbundet för betydligt minskat stöd för sin drift genom ändringen. Driftsstödet utgör 60% av förbundets samlade intäkter. Mer än två tredjedelar av stödet försvinner nu över en natt.


Mer fakta och analys
Det norska beslutet att ta från de fattiga och ge till de rika är unikt på radioområdet. Även med det stöd lokalradio kan få för att gå över till DAB räcker detta inte långt för den ideellt drivna närradion - som inkluderar minoritetsradio. Åtgärden främjar istället de starka aktörerna (DAB-lobbyn) som befrias från konkurrens från lokalt företagande och ideellt engagemang. Man blir på köpet av med ett obekvämt motstånd mot en övergång från FM till DAB. Ett motstånd som nu börjat engagera lokala politiker, som först nu upptäcker vad som händer. Men till skillnad mot i Sverige behåller DAB-lobbyn i Norge ett järnhårt grepp på kulturdepartementet och stortingspolitiker.

Den norska DAB-beslutet innebär att alla nationella liksom större lokala radiostationer nästa år ska lämna FM och endast sända DAB+. Den mindre lokalradiostationerna liksom närradion får fortsätta ytterligare fem år på FM. Därefter avses FM-bandet i Norge bli tomt på norska sändningar, men en stor del av den norsak befolkningen kan fortsätta lyssna på svenska FM-sändningar. Norge har inte redovisat några planer för att utnyttja det då tomma FM-bandet för andra ändamål.

Det finns starkt och utbrett motstånd inom "small scale broadcasting" - lokalt förankrad kommersiell radio och närradio - i Europa att övergå från FM till DAB. Det viktigaste skälet är att man inte kommer att ha ekonomiska resurser för detta. Man befarar också att man förlorar stora delar av sin publik eftersom FM blir kvar i de flesta länder (utom i Norge) även där DAB byggts ut. 

De två europeiska närradioorganisationerna AMARC Europe och Community Media Forum Europe har tagit ställning för att FM ska bibehållas. AMARC och CMFE förespråkar vid en eventuell digitalisering av marksänd radio att detta sker på på FM-bandet med tekniken DRM+ istället för DAB som ses som för dyrt och komplicerad. Även AER - europeiska organisationen för kommersiell radio - vill behålla FM. AER har fastslagit att affärsmodellen med kommersiell radio grundar sig på just FM som är en enkel och effektiv teknik.

Läs även