onsdag 3 februari 2016

Dead And Buried - Riksdagen begravde DAB-radioförslaget

Idag tog en enig Riksdag beslutet att lägga regeringens skrivelse angående Riksrevisionens granskning av digitalradio till handlingarna. Beslutet föregicks av en kortare debatt i kammaren med företrädare för s, m, mp, c och lib.  Riksrevisionen bedömde i sin rapport att övergången till marksänd digitalradio är förknippad med stora risker och att de underlag som finns inte är tillräckligt allsidiga och grundliga. 

Regeringen hade i budgetpropositionen för 2016 redovisat att den inte tänker gå vidare med Digitalradiosamordningens förslag om en övergång till digital marksänd radio. Konstitutionsutskottet anser att det är möjligt att frågan om en digitalisering av marksänd radio kan bli aktuell igen i framtiden och att det är bra om regeringen följer utvecklingen. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, d.v.s. avslutade ärendet.

Läs även