måndag 28 april 2014

Fortsatt ras för reklamradio i Sverige

Kommersiella nätverken har nu endast 1,9 % av reklamkakan
Färre lyssnar på reklamradio i Stockholm och Malmö 
Under de senaste åren har såväl publiken som inkomsterna stadigt minskat för reklamradiobranschen. Bl.a. har MTG Radio tvingats stänga två radiokanaler. Problemet för branschen är inte brist på sändningsutrymme på FM-bandet utan främst konkurrerande plattformar för musikdistribution som Spotify och iTunes. Dessutom har Sveriges Radios P4 en stark position med fler lyssnare än alla reklamkanaler tillsammans.
Reklamradiostationerna har fått färre lyssnare i Stockholm och Malmö, visar den senaste lokala lyssnarundersökningen från TNS-Sifo. I Stockholm lyssnar 26 % av befolkningen på reklamradio, vilket är 1,6 procentenhet lägre än i den förra mätningen. I Malmö/Lund minskning med 1,2 procentenhet till 20,7 %. På ett års sikt är nedgången ännu större: 2,7 procentenheter i Stockholm och 4 i Malmö/Lund.

P4 Radio Stockholm är fortfarande den största radiokanalen i Stockholm med en daglig räckvidd på 19,1 %, en liten uppgång sedan den förra mätningen. 

P4 Radio Göteborg ökar sin ledning i Göteborg och når 24 %. P3 går ned från 14,5 till 13,8 %, men är större än för ett år sedan. Mix Megapol behåller ställningen som den största kommersiella stationen och ökar till 11,8 %.

I Malmö/Lund-området fortsätter det senaste årets uppgång för P1, som nu når 14,9 %. Även P4 Radio Malmöhus ökar och har nu 20,6 %. Bland de kommersiella radiostationerna är NRJ störst med 7 % trots en nedgång, före Mix Megapol (5,9). Kommersiella närradiostationen Guldkanalen minskar något men är med 5,1 % fortfarande större än Rockklassiker.

Totalt i Sverige lyssnar nu 35,6 % på reklamradionätverken. Enbart Sveriges Radio P4 har samtidigt 41,6 % av lyssningen enligt PPM.


Nu endast 1,9 % av reklamkakan

Det såldes radioreklam för 608 milj kronor förra året, visar rapport från Institutet för Reklam- och Mediestatistik (IRM). Sedan 2012 är minskningen 9,5 %. Det är andra året i rad som investeringarna i radioreklam minskar. 2012 nåddes toppnoteringen 759 milj.

Totalt såldes det reklam för 31,35 miljarder kr under 2013, en minskning på 2,4 %. Bästa utvecklingen hade mobilreklamen som mer än fördubblades till 901 milj kr och gick förbi radion som reklammedium. Internet ökade med 7,9 % till 8,35 miljarder och TV med 0,1 procent till 5,938 miljarder. Dagspressen tappade 13,4 % till 5,972 och är alltså bara något större än TV.

IRM redovisar i rapporten också reklaminvesteringarnas utveckling som andel av BNP. Sett över en längre tid så minskar reklaminvesteringarnas andel av BNP. Den strukturella förändringen från print till digitalt kan vara en förklaringsvariabel, annonsörernas 

Den sammanlagda försäljningen för MTG Radio i Sverige, Norge och Baltikum minskade under första kvartalet skriver MTG i sin kvartalsrapport.. Samtidigt gjordes dock besparingar i radioverksamheten. MTG-koncernens omsättning ökade med 13 % till 3,6 miljarder kr, vilket är nytt rekord. Det totala rörelseresultatet inklusive intressebolag minskade samtidigt med en tredjedel till 301 miljoner kr.