torsdag 29 augusti 2013

Indisk public serviceradio digitaliseras

Digitaliserad mellanvåg ger nya tjänster och stor räckvidd
De första av de 27 mellanvågssändare, som public serviceradion All India Radio (AIR) beställt från amerikanska tillverkaren Nautel, har nu börjat driftsättas. Det handlar om mycket effektstarka sändare (100, 200 och 300 kW), som kommer att sända digitalt med DRM30-tekniken från 27 olika platser i Indien.

Mellanvågssändare har en räckvidd som är betydligt bättre än för FM. I princip behövs 16 FM-sändare för att täcka in motsvarande för en (1) MV-sändare. Hade DAB-tekniken valts skulle för att täcka samma yta som de 27 DRM-sändarna ca 1.700 DAB-sändare behövts.

Digitalisering av radionätet öppnar för nya tjänster som podcasting, SMS, text och katastrofvarningar. De digitala sändarna har hög effektivitetsgrad (90 %) och energibesparingen är stor.