onsdag 7 augusti 2013

Hur många lyssnar på radio, egentligen?

Publikmätningarna missvisande
Senaste PPM-undersökning från SIFO visar att under vecka 30 föll radiolyssnandet från 71 till 69,5 procent, vilket är den lägsta nivån sedan nyårsveckan (då motsvarande siffra var 69,6 procent). Sveriges Radio går ned från 56,8 till 55,6 procent, vilket är delat årslägsta, medan reklamradion däremot stiger från 32,7 till 33,5 procent. Här har MTG Radio nu endast en andel av 15 % för sina kanaler. Men vad visar PPM egentligen?

Mätningarna innefattar inte lyssnande på närradio på FM (vare sig den är kommersiell eller ideell) och inte heller radiokanaler som enbart sänder på Internet vare sig de är svenska eller utländska. Dessutom görs ingen mätning av utlandslyssningen vare sig denna sker via satellit, Internet, kortvåg eller mellanvåg.

Det rapporterade lyssnandet handlar således enbart om de tre dominerande radioföretagens inbördes konkurrens om publiken. Därför går det idag inte att få en rättvisande bild av radiolyssnandets omfattning i Sverige. Detta innebär att det politiska beslutsunderlaget för digitalradio undermineras.

PPM (Portable People Meter) är ett mätsystem som SIFO använderpå uppdrag av SR, MTG och SBS.