måndag 19 augusti 2013

15 nya reklamradiostationer på FM i Finland

Kommunikationsministeriet i Finland släpper ytterligare 15 tillstånd för reklamradio på FM-bandet. Bland annat blir det två nya stationer i Helsingfors.

De nya tillstånden gäller till och med 2019. Samtidigt utökas sändningsområden för tio av de nuvarande nationella och lokala radiokanalerna. Det blir tre nya tillstånd i Tammerfors, två vardera i Vasa, Jyväskylä, Åbo och Helsingfors och var sitt tillstånd i Idensalmi, Pieksämäki, Uleåborg och Seinäjoki.
Lokalradiokanalerna erbjuder medborgarna ett viktigt regionalt perspektiv och beaktar behoven hos områdets befolkning och till exempel grupper med särskilda behov. Det lokala innehållet bidrar också till större variation i de finländska radioprogrammens utbud, säger Finlands bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanen. (Radionytt)

Reklamradion har idag en marknadsandel på 50,2 procent och når 3,7 miljoner i en befolkning på 5,4 miljoner. I målgruppen 24-44 har reklamradion under flera år varit större än public serviceradion Yle och nu är andelen så hög som 75 procent.

När det gäller reklamintäkterna för den kommersiella radion, inleddes året med en tydlig nedgång. Men sommaren har varit bättre. Radions reklamförsäljning gick ned med 9 procent under första halvåret, men i juli var nedgången bara 3,9 procent. Reklammarknaden minskade totalt med 10,5 procent enligt TNS Gallups mätning. (Radionytt)

Till skillnad mot Danmark och Norge har Finland inga planer på att börja sända DAB-radio. Finland har internationellt avsagt sig Band III (197-240 MHz) för ljudradio och planerar att istället använda detta utrymme för television.